h

Nieuws uit 2020

29 april 2020

De herwaardering van sociale huurwoningen (Opinie)

Foto: Henk Kosters / Flickr

De afgelopen jaren is het denken over sociale huur behoorlijk veranderd.  Waar een buurt als de Van der Pekbuurt eerst nog bedreigd werd met sloop, is ze nu een van de meest gewilde plekken in de stad. SP-wethouder Laurens Ivens staat stil bij wat er bereikt is en blikt vooruit op het vele werk dat er nog te verzetten is.

Lees verder
23 april 2020

Red de woning van Etty Hillesum, een plek om fysiek te herdenken (Opinie)

Foto: Onbekend / Wikimedia Commons

Etty Hillesum liet een van de belangrijkste documenten over de Holocaust na. De woning in Amsterdam Zuid waar ze haar dagboeken schreef dreigt gesloopt te worden. SP-raadslid Tiers Bakker roept op om de sloop tegen te houden. Haar woning is werelderfgoed en moet een plek blijven om te herdenken. 

Lees verder
22 april 2020

Onderzoek toont discriminatie op de woningmarkt aan

Uit onderzoek in opdracht van het stadsbestuur blijkt dat 1 op de 3 makelaars meewerkt aan discriminerende verzoeken van verhuurders. Ook blijkt dat bij 1 op de 5 woningadvertenties woningzoekenden op basis van hun achternaam anders behandeld worden. SP-wethouder Laurens Ivens: “Een fors deel van de verhuurders en makelaars maakt zich schuldig aan discriminatie en uitsluiting. Dat is onacceptabel. Iedereen verdient dezelfde kansen, hoe je huidskleur ook is of hoe je naam maar klinkt. Het wordt tijd dat verhuurders en makelaars hier niet langer mee wegkomen.”

Lees verder
31 maart 2020

500 slechte huizen opgeknapt dankzij ingrijpen stadsbestuur

Foto: Henk Kosters / Flickr

In 2019 zijn zo’n 500 slechte huizen met problematisch achterstallig onderhoud opgeknapt door ingrijpen van het stadsbestuur. De huizen maakten deel uit van het gemeentelijke programma Woningkwaliteit dat drie jaar geleden door SP-wethouder Laurens Ivens werd opgezet. Ivens: “Iedereen verdient het om in een goede woning te wonen. Het is mooi dat we door ingrijpen van de gemeente dit voor honderden mensen hebben kunnen bereiken. Het is de bedoeling om in de toekomst nog meer huizen op te knappen en om te voorkomen dat huurders met achterstallig onderhoud te maken krijgen.”

Lees verder
31 maart 2020

SP lanceert Meldpunt bescherming vitale beroepen

Foto: SP

Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig zijn werk kan doen lanceert de SP het "Meldpunt Bescherming Vitale Beroepen". Thuiszorgmedewerkers, schoonmakers, vakkenvullers of bouwvakkers: niet iedereen kan altijd veilig werken. Soms is de reden een tekort aan handschoenen, handgel, pakken of  beschermingsmiddelen. Soms is het werk onveilig omdat veiligheidsvoorschriften niet of onvoldoende door werkgevers  worden nageleefd. Dat moet waar mogelijk worden opgelost. Uiteraard is de schaarste aan beschermingsmiddelen niet van de een op de andere dag opgelost. Maar alleen met uw melding kan de SP werkgevers, regering of het stadsbestuur aansporen extra maatregelen te nemen.

Lees verder
27 maart 2020

Stadsbestuur beschermt parken tegen overbelasting door evenementen

Foto: k gessner / flickr

Het stadsbestuur neemt maatregelen om schade aan parken door evenementen tegen te gaan. Dat doet het stadbestuur nu na onderzoek is gebleken dat op een aantal plekken de ondergrond zo overbelast is dat de natuur er schade van heeft.  Toenmalig SP-raadslid Remine Alberts was één van de initiatiefnemers van de bodemonderzoeken. SP-raadslid Tiers Bakker: “Heel goed dat dit nu onderzocht is en er actie wordt genomen om de natuur te beschermen.  Juist in onze drukke en volgebouwde stad moeten we hartstikke zuinig zijn op het groen. De natuur komt niet op voor zichzelf, daar moeten wij voor zorgen.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier