h

Nieuws uit 2020

4 juni 2020

Eerlijker verdelen sociale huurwoning

Foto: Gabi Agur / Flickr

Amsterdam en de omliggende gemeentes willen de regels aanpassen die bepalen naar wie een sociale huurwoning gaat. Mensen die in problematische situaties zitten, moeten zo meer kans krijgen een woonplek te vinden. SP-wethouder Laurens Ivens: “Het grootste probleem is natuurlijk dat er te weinig sociale huurwoningen zijn, dat aantal moet gewoon omhoog. Maar dat is – zeker met deze regering – niet vandaag of morgen geregeld. Te vaak levert de lange wachttijd op een huis schrijnende situaties op waar de huidige regels geen oplossing voor geven. Ik hoop dat met een aanpassing van de regels huizen beter terecht komen bij de mensen die ze het hardste nodig hebben.”

Lees verder
29 mei 2020

SP-proef bijverdienen in de bijstand verloopt succesvol

Foto: Jeroen van Lieshout / Flickr

De proef die voormalig SP-wethouder Vliegenthart startte om mensen uit de bijstand te laten bijverdienen verloopt zeer succesvol. Uit een evaluatie van de eerste resultaten blijkt dat de groep mensen die werk vindt onder de ‘bijverdieners’ twee keer groter is dan onder de mensen die niet deelnemen aan het experiment. SP-raadslid David Schreuders: “Dit zijn mooie resultaten. Onze verwachting dat de baankansen van mensen worden vergroot door ze positief te benaderen en ze meer ruimte te geven blijkt te kloppen.”

Lees verder
26 mei 2020

SP samen met de buurt in actie voor behoud woning Etty Hillesum

Foto: SP

Samen met bewoners en andere belangstellenden uit de Gabriël Metsustraat en omgeving is de SP gisteravond in actie gekomen tegen de dreigende sloop van de woning Etty Hillesum. Door de Joodse Etty Hillesum groot te projecteren op het pand, vroeg de buurt aandacht voor behoud van de woning waar Hillesum haar oorlogsdagboeken schreef. SP-raadslid Tiers Bakker: “De dagboeken van Hillesum zijn een van de belangrijkste nagelaten getuigenissen van de Holocaust.
Haar woning mag dan ook niet gesloopt worden, maar moet een fysieke plek blijven om te herdenken en te herinneren.”

Lees verder
21 mei 2020

Stop de huurverhoging

Foto: SP

De Amsterdamse gemeenteraad nam een SP-voorstel aan om de huren tijdens de crisis niet te verhogen. SP-fractievoorzitter Erik Flentge: “Dat is goed, maar we kunnen daarmee nog niet alles afdwingen helaas. De minister zal dat mede mogelijk moeten maken. De uitspraak geeft aan dat de Amsterdamse politiek geen huurstijgingen wil." Veel huurders hebben te horen gekregen dat hun huur gaat stijgen. Flentge: “Dat is zeer kwalijk, middenin een crisis. Veel huurders zijn baan of inkomen kwijtgeraakt. Een huurverlaging zou dan het beste antwoord zijn. Met een bevriezing van de huren kunnen we een mooie tussenstap maken.” 

Lees verder
19 mei 2020

David Schreuders volgt Nicole Temmink op in de gemeenteraad

Foto: SP

David Schreuders is vandaag geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor de SP in Amsterdam. Na tijdelijke vervanger te zijn van Nicole Temmink, is hij nu geïnstalleerd voor de rest van de raadsperiode. 

Lees verder
19 mei 2020

SP vraagt onderzoek naar homofobie en intolerantie

Foto: SP

In antwoord op vragen van de SP heeft burgemeester Halsema toegezegd zich hard te maken voor een breed onderzoek naar de achtergronden van intolerantie zoals homofobie en alle uitingen van haat in Amsterdam.

Lees verder

Pagina's

U bent hier