h

Nieuws uit 2020

14 mei 2020

SP vraagt opheldering over positie flexkrachten Thuishaven

Foto: MaQPhoto88 / Flickr

De afgelopen tijd heeft de SP meerdere signalen binnengekregen dat Thuishaven ondanks financiële steun van de overheid niet al haar werknemers doorbetaalt. Net als andere bedrijven in de culturele sector wordt Thuishaven ongekend hard getroffen door de coronacrisis. SP-raadslid Daphne van Breugel:  “De uitwerking van de NOW-regeling van het kabinet is behoorlijk ingewikkeld.  Maar één ding is helder, vanaf het begin is duidelijk gezegd: dit eerste steunpakket is er ook voor mensen met een tijdelijk of  flexcontract. We hebben het stadsbestuur daarom om opheldering gevraagd.”
Ook SP-Kamerlid Bart van Kent, woordvoerder Sociale Zaken, gaat minister Koolmees met Kamervragen aan de tand voelen over de kwestie.

Lees verder
14 mei 2020

Amsterdam jaagt wooncoöperaties aan met financiering en bouwgrond

Foto: Picasdre / Wikimedia/Commons

Het stadsbestuur stelt 50 miljoen euro beschikbaar om de komende jaren de bouw van wooncoöperaties met sociale of middeldure huurwoningen aan te jagen. Ook wordt er bouwgrond specifiek voor deze woonvorm gereserveerd. SP-wethouder Ivens: “Ik ben er trots op dat de gemeente zelf betaalbare woningbouw gaat meefinancieren, dat is voor gemeentes een vergaande stap. Dat combineren we met het mooie uitgangspunt dat mensen zelf bepalen hoe hun wooncomplex werkt.”

Lees verder
13 mei 2020

Een groener Amsterdam

Foto: RPhoto / Flickr

Het stadsbestuur wil Amsterdam radicaal groener maken.
Onder meer groen in alle buurten, vergroening rondom sportvelden en speelterreinen, en een nieuw stadsbos moeten ervoor zorgen dat de stad leefbaar is voor mensen én dieren. Dat staat in de Groenvisie die het stadsbestuur vandaag gepresenteerd heeft, waarin staat opgeschreven hoe Amsterdam de komende jaren met groen wil omgaan.

Lees verder
7 mei 2020

Afscheid van Nicole Temmink als raadslid

Foto: Jos van Zetten

SP-raadslid Nicole Temmink neemt afscheid van de Amsterdamse gemeenteraad. Nicole heeft besloten haar raadslidmaatschap neer te leggen. Het lukt haar niet langer om het raadswerk te combineren met een fulltime baan en het zorgen voor haar zoontje.

Lees verder
30 april 2020

Structurele huurverlaging voor huurders met een kleine beurs

Foto: Henk Kosters / Flickr

Zo’n 1000 huurders met een kleine beurs en een hoge huur hebben afgelopen jaar huurverlaging gekregen. De huurverlaging kan oplopen tot 100 euro per maand. De huurverlaging is het resultaat van afspraken tussen de gemeente, de woningbouwcorporaties en de huurders. SP-wethouder Laurens Ivens (Wonen):  “Ik ben heel blij met de huurverlaging, heel goed dat de corporaties dit doorvoeren. Het geeft huurders die het krap hebben weer wat extra lucht en zorgt ervoor dat ook zij in Amsterdam kunnen blijven wonen.”

Lees verder
29 april 2020

Extra geld en middelen voor hulp in coronatijd

Foto: SP

Op initiatief van de SP gaat het stadsbestuur extra geld en middelen vrijmaken om organisaties die hulp bieden aan Amsterdammers tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Het gaat dan om de voedselbank en andere lokale initiatieven waarbij eten of kleding wordt uitgedeeld aan Amsterdammers. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier