h

Nieuws uit 2009

12 januari 2009

Alles zou beter worden

Hoeveel ontslagen vallen er bij welzijnsorganisatie Civic Zeeburg en welke invloed heeft dat op de kwaliteit van het welzijnswerk? Wethouder Jan Hoek weigerde hier inhoudelijk op in te gaan, want de bedrijfsvoering van Civic Zeeburg gaat hem niet aan, zegt hij. Maar volgens de SP is nu juist de kwaliteit van het welzijnswerk wel de verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur van Zeeburg.

Lees verder
12 januari 2009

Buurten in Amsteldorp

Op zaterdag 20 september 2008 gingen we met een zestal SP-ers vanuit de Fizeaustraat Amsteldorp in, om met de bewoners te buurten. Amsteldorp is een buurtje vlakbij het Amstelstation, tegen de Gooiseweg (S112) en de sportvelden van de Drie Burg. Amsteldorp bestaat enkel uit laagbouw met tuintjes, sommige huizen zijn opgedeeld in een beneden- en boven woning. De huizen worden goed onderhouden. De eerste geluiden vanuit de bewoners van Amsteldorp waren dan ook erg positief: men leeft naar grote tevredenheid in het rustige buurtje en velen gaven aan dat altijd te willen blijven.

Lees verder
10 januari 2009

Schriftelijke vragen salaris raadsleden

Salaris raadsleden bevriezen ten behoeve van armoedebeleid.

Lees verder
9 januari 2009

SP-fractie Centrum kijkt terug op een succesvol jaar

De doelstelling van de fractie was om als oppositiepartij het dagelijks bestuur kritisch te volgen. Tegelijkertijd wilde de fractie zoveel mogelijk uitgevoerd krijgen van het SP-stadsdeel-verkiezingsprogramma.

Lees verder
8 januari 2009

Daklozenopvang

Daklozenopvang

Lees verder
2 januari 2009

Directeur gemeentelijke dienst in 2009 op de werkvloer

)

Vanaf 2009 moeten directeuren van gemeentelijke diensten enkele dagen per jaar terug naar de werkvloer. Dit gebeurt op voorstel van de SP. Volgens de partij leren directies de praktijk van hun dienst echt kennen als zij af en toe het directiekantoor verwisselen voor de werkvloer. SP-gemeenteraadslid Carlien Boelhouwer: “In Amsterdam, waar gemeentelijke directeuren om de paar jaar van werk veranderen, is dat zeker niet te veel gevraagd.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier