h

Nieuws uit 2011

15 december 2011

Betrokken medewerkers bij kinderopvang nodig

De SP vindt dat Amsterdam met de kinderopvangorganisaties moet afspreken dat zij geen personeel aannemen op basis van nuluren contracten. Voor de werkgever zijn dit soort contracten handig, omdat het personeel dan overal inzetbaar is en gemakkelijker aan de kant te zetten is. SP-gemeenteraadslid Maureen van der Pligt: "Voor het personeel en de kinderen is dit echter helemaal niet goed. Zo weten de medewerkers niet waar ze aan toe zijn en worden ze steeds op andere plaatsen ingezet. Doordat ze geen band met de kinderen kunnen opbouwen wordt de kwaliteit van de opvang aangetast."

Lees verder
14 december 2011

Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen bij begroting 2012

Lees verder
12 december 2011

SP wil verbetering veiligheid Nieuwe Houttuinen

De SP staat de bewoners van de Nieuwe Houttuinen bij om de straat weer in de lift te krijgen. "Het is een leuk straatje, mensen wonen er graag, maar als er niets gebeurt dreigt het buurtje af te glijden en onveilig te worden," aldus fractievoorzitter Nelly Duijndam. Samen met de PvdA is een plan van aanpak geschreven voor deze buurt.

Lees verder
12 december 2011

Notitie Nieuwe Houttuinen

De SP doet een voorstel voor het verbeteren van de Nieuwe Houttuinen.

Lees verder
10 december 2011

Opinie: Hulp aan AT5 loopt uit op mediaconcentratie

De geliefde Amsterdamse zender AT5 wordt vermoedelijk overgenomen door een samenwerkingsverband van AVRO, RTV Noord-Holland en het Parool, zo was onlangs in de Volkskrant te lezen. We zijn blij dat de toekomst van AT5 voorlopig zeker lijkt, maar stellen grote vraagtekens bij de constructie en de inmenging van de drie partijen die AT5 overnemen.

Lees verder
7 december 2011

College Amsterdam moet staatssecretaris de Krom ter verantwoording roepen

De SP wil donderdag opheldering van wethouder van Es over de regeling voor loondispensatie die het kabinet per 1 januari 2012 definitief wil invoeren. Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft aan een proef meegedaan die bepaald niet geslaagd is te noemen. Werkgevers in Amsterdam en de beoogde werknemers zijn niet enthousiast over de nu landelijk in te voeren maatregel. SP-gemeenteraadslid Van der Pligt: "Wij hebben vorig jaar toen Amsterdam aangaf met de pilot loondispensatie mee te gaan doen, gewaarschuwd dat dit was te verwachten. Het rijk gaf namelijk helemaal geen criteria aan voor een slagen van de proef en dus zat het risico erin dat het kabinet deze ontduiking van het minimumloon als geslaagd zou betitelen zonder dat te controleren zou zijn waarop dat gebaseerd is."

Lees verder

Pagina's

U bent hier