h

Nieuws uit 2011

23 december 2011

Bibliotheek blijft gratis voor 65+ minima

Alle Amsterdamse minima van 65 en ouder kunnen gratis naar de bibliotheek blijven gaan. Dat gaat wethouder Ossel regelen na aandringen van de SP. Fractievoorzitter Laurens Ivens: "Voor sommige ouderen is het geen probleem als ze voor de bibliotheek moeten betalen, maar voor de ouderen met een minimuminkomen is dit erg lastig. Fijn dat deze voorziening nu toch voor iedereen toegankelijk blijft."

Lees verder
23 december 2011

Kansarme en kwetsbare vrouwen kunnen Nederlands blijven leren

Dankzij een motie van de SP-fractie kunnen kansarme en kwetsbare, gesoleerde vrouwen de komende jaren in Amsterdam Nederlandse les blijven krijgen. Gemeenteraadslid Maureen van der Pligt: "Iedereen moet de kans krijgen de taal te leren. Het project Amsterdamse Buurvrouwen Contact werd door bezuinigingen in haar voortbestaan bedreigd, gelukkig is die dreiging door onze motie nu afgewend."

Lees verder
23 december 2011

Raad moet durven snijden in eigen vlees

De SP vindt dat de gemeenteraad een slecht voorbeeld geeft door weer extra geld uit te trekken voor de raadsvergoeding ondanks de miljoenenbezuinigingen van de gemeente. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Ook volgend jaar krijgen de Amsterdamse raadsleden de belachelijk hoge wettelijke maximumbeloning en daarnaast wordt er 15.000 euro uitgetrokken om raadsleden beter te laten functioneren. In een tijd van bezuinigingen is dit een volstrekt verkeerd signaal. De gemeenteraad moet eens durven te snijden in 'eigen vlees'."

Lees verder
22 december 2011

MuzyQ: oppositie wil foute beslissingen in de toekomst voorkomen

De oppositie in de deelraad van Amsterdam-Oost (SP, VVD en Meerbelangen) willen dat er een functionaris wordt aangesteld om grote besluiten te toetsen aan bestaand beleid, en te bezien of het dagelijks bestuur en de raad over voldoende informatie beschikken om de financiëe consequenties van zo'n besluit te kunnen beoordelen. Dit naar aanleiding van de gebeurtenissen rond muziekcentrum MuzyQ.

Lees verder
21 december 2011

Motie gesubsidieerde banen

De stadsdeelraad Nieuw-West in vergadering bijeen 21 december 2011

Lees verder
21 december 2011

Motie

Motie bestemmingsreserve medenzeggenschap

Lees verder

Pagina's

U bent hier