h

Nieuws uit 2012

8 november 2012

Meer controle op kinderopvang

SP Centrum wil dat het stadsdeelbestuur de deelraad beter op de hoogte houdt over het toezicht op de kinderopvang. Fractievoorzitter Nelly Duijndam: "Wij willen dat alle negatieve GGD-rapporten naar de deelraad gaan. Op die manier komt er extra controle op de handhaving. Dat is nodig omdat niet alle GGD-adviezen blijken te worden opgevolgd."

Lees verder
8 november 2012

Centraal toezicht voorscholen

Het toezicht op voorscholen wordt op aandringen van de SP vanaf nu centraal geregeld. Dit is volgens de SP nodig omdat tot nu toe het toezicht versnipperd is over verschillende organisaties en stadsdelen. SP-raadslid Maureen van der Pligt: "Dit is hard nodig. Onderzoeken toonden aan dat het toezicht slecht geregeld was. Er zitten kleine kinderen op de voorscholen en wij willen dat zij daar veilig zijn."

Lees verder
7 november 2012

Pak onverantwoorde leningen aan

Het verzoek van de SP om bedrijven die onverantwoorde leningen verstrekken aan te pakken is door het stadsbestuur overgenomen. De SP stelde voor om te openbaren welke kredietverstrekkers een bijdrage leveren aan het op schulden jagen van arme mensen. SP-gemeenteraadslid Maureen van der Pligt: "Het is de hoogste tijd om ook bedrijven te betrekken in de strijd tegen armoede."

Lees verder
7 november 2012

Voor een sociaal Amsterdam

De stad bezuinigt 400 miljoen. Volgens de SP is sociaal bezuinigen; bezuinigen op onszelf, het stadsbestuur, lobby-activiteiten, overbodige reserves en op subsidies voor het bedrijfsleven. Een sociale stad komt op voor werk, kinderen, wonen, ondernemers, kunst en betaalbaarheid voor alle Amsterdammers.

Lees verder
7 november 2012

Laat het Ostadetheater een toegankelijk buurttheater blijven

De SP in Zuid wil dat het Ostadetheater een toegankelijk buurttheater kan blijven en wil dat het stadsdeel afziet van haar plannen om in het nieuw te bouwen theater een andere partij de exploitatie te gunnen. SP-fractievoorzitter Roya Moayyed: "Het Ostadetheater is een echt buurttheater dat kleinschalig en toegankelijk is. Wij willen niet dat dit voor de buurt verloren gaat."

Lees verder
7 november 2012

Breng koopkrachteffecten stadsbezuinigingen in kaart

De SP wil dat het stadsbestuur in kaart gaat brengen wat de gevolgen van de enorme gemeentelijke bezuinigingen zijn voor verschillende groepen Amsterdammers. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Een gemeente mag eigenlijk geen inkomenspolitiek bedrijven, maar ons valt op dat opvallend veel gemeentelijke bezuinigingen neerkomen bij de lagere inkomens, terwijl de hogere inkomens ontzien worden. Om dit in kaart te brengen willen we dat er koopkrachtplaatjes komen van de effecten van de bezuinigingen, zodat we eventueel het gemeentebeleid hierop kunnen aanpassen."

Lees verder

Pagina's

U bent hier