h

Nieuws uit 2012

1 december 2012

OpSPraak: Nee tegen afbraak van onze zorg

Een breed offensief is nodig om de zorgplannen van dit kabinet de bestrijden. Dat was de conclusie vrijdag tijdens politiek café opSPraak, waar SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten de plannen om te bezuinigen op onder andere dagbesteding, thuiszorg en huishoudelijke hulp besprak. "De zorg wordt bij de wortel afgebroken", aldus Leijten.

Lees verder
30 november 2012

Positieve begroting in moeilijke tijd

In de begroting voor 2013 van Amsterdam-Noord worden voorgenomen bezuinigingen op jongerenwerk, bibliotheken en de muziekschool teruggedraaid en wordt de afvalstoffenheffing niet verhoogd. Het viel de SP deze week daarom niet zwaar in te stemmen met de plannen voor het komende jaar. SP-fractievoorzitter Daniël Peters: "Als je dit als stadsdeelbestuur in een moeilijke tijd voor elkaar krijgt, kunnen wij niet anders dan applaudisseren."

Lees verder
30 november 2012

Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen bij de begroting 2013.

Lees verder
30 november 2012

Stadsdeel moet geld investeren, niet oppotten

De SP vindt dat het stadsdeelbestuur van Centrum geld moet investeren in plaats van het op te potten. Nog nooit had het stadsdeel zoveel geld op de spaarrekening. De teller staat, met een toename van 12,7 miljoen in de afgelopen twee jaren, op 84,3 miljoen. Daar zal naar verwachting eind 2012 nog eens twee miljoen bijkomen. Fractievoorzitter Nelly Duijndam: "Volgens ons heeft het stadsdeel budget om problemen aan te pakken en is het stadsdeel geen bankier. Het stadsdeel moet daarom stoppen met al dat geld op te potten maar het investeren voor een sociaal Amsterdam."

Lees verder
30 november 2012

SP doet ultieme poging Sloterplas Festival te redden

In de laatste raadsvergadering deed de SP een ultieme poging om het Sloterplas Festival te redden. Nadat vier jaar op rij dit veelkleurige buurtfestival werd gehouden, trok de raad van Nieuw-West de subsidie in. De SP kwam met een voorstel om het Sloterplas Festival te redden. Dit voorstel kreeg onvoldoende steun van de andere partijen, waarmee het festival definitief de nek werd omgedraaid.

Lees verder
28 november 2012

Voor de kinderen (Update)

De SP roept Pieter Hilhorst op om te strijden tegen armoede onder kinderen. Bij de installatie van de nieuwe wethouder jeugd en financin trakteerde de fractie hem op een aantal voorstellen om de armoede te bestrijden. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Op dit moment groeien ruim 35.000 kinderen op in huishoudens met een minimuminkomen. Kinderen die te klein wonen om rustig huiswerk te maken of geen contributie kunnen betalen voor een sportclub passen niet in een sociaal Amsterdam. Wij vinden dat de nieuwe wethouder hiertegen moet strijden."

Lees verder

Pagina's

U bent hier