h

Nieuws uit 2012

12 december 2012

Verzet in Van der Pekbuurt loont

"Het is goed dat sloop voorlopig van de baan is, maar de strijd voor het behoud van de karakteristieke en betaalbare woningen in de Van der Pekbuurt is nog niet voorbij." Dat zegt SP-fractievoorzitter Daniël Peters in reactie op het akkoord dat het stadsdeelbestuur met stedelijk wethouder Ossel en corporatie Ymere deze week heeft gesloten over de aanpak van de buurt.

Lees verder
12 december 2012

Verbeterplan zorg met medewerkers opstellen

Medewerkers zullen worden betrokken bij verbeterplannen voor hun zorginstellingen. Dit beloofde zorgwethouder Eric van der Burg aan de SP. Gemeenteraadslid Maureen van der Pligt: "Tot mijn grote ongenoegen was er een plan opgesteld voor langdurige ouderenzorg door ambtenaren en bestuurders van de zorginstellingen. De mensen met ervaring op de werkvloer waren er helemaal niet bij betrokken. Ik ben blij dat deze fout hersteld gaat worden en de mensen die er toe doen serieus genomen zullen worden."

Lees verder
12 december 2012

Maak kwijtschelding voor ondernemers uitvoerbaar

De SP wil dat Amsterdam de vermogensgrens voor kwijtschelding van gemeentelijke belasting oprekt naar die van de bijstandsregeling, zodat ook ondernemers kwijtschelding kunnen krijgen. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Een armere ondernemer krijgt alleen kwijtschelding als zijn vermogen onder de 1600 euro is. Iets waar de ondernemer logischerwijs al snel boven zit en niet voor gestraft hoeft te worden."

Lees verder
10 december 2012

Bied avondschool aan voor mensen met taalachterstand

De SP wil dat de avondschool voor voormalige leerlingen uit het speciaal en praktijkonderwijs weer in het leven wordt roepen. Dit moet mensen met een achterstand helpen hun taal te verbeteren. SP-raadslid Maureen van der Pligt: "Veel van deze mensen hebben een taalachterstand maar het is voor hen nu moeilijk daar iets aan te doen. Een avondschool met gepast taalonderwijs kan daar verandering in brengen."

Lees verder
7 december 2012

Sneller ingrijpen bij dreigende huisuitzetting

Dankzij een oproep van de SP gaat het stadsbestuur beter toezicht houden op de stijging van het aantal huisuitzettingen in Amsterdam. SP-raadslid Maureen van der Pligt: "Huisuitzettingen hangen meestal samen met ingewikkelde financiëe problemen en zorgen nadien voor heel veel extra ellende. Het is goed dat er nu extra moeite wordt gedaan om huisuitzettingen zo veel mogelijk te voorkomen."

Lees verder
7 december 2012

Aanpak overlast straatmuzikanten

Na lang aandringen van onder andere de SP heeft burgemeester Van der Laan toegezegd er voor te zorgen dat er komend jaar geen overlast van straatmuzikanten meer zal zijn. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens is hier blij mee: "Al drie jaar mogen muzikanten gebruik maken van versterking wat tot erg veel klachten van ondernemers en bewoners in het centrum leidt. Straatkunst moet vooral mogelijk blijven, maar wel met een passend volume. Wij denken dat hiervoor een verbod van geluidsversterking voor muzikanten nodig is, maar de burgemeester heeft beloofd dat de overlast ook ingedamd kan worden door betere regels en handhaving. We zullen het gaan merken komend jaar."

Lees verder

Pagina's

U bent hier