h

Nieuws uit 2013

18 september 2013

Opinie: Strijd vanuit Amsterdam voor betaalbare huur

Woensdag 11 september verscheen er een opinieartikel in het Parool van de fractievoorzitter van de Amsterdamse PvdA, Marjolein Moorman. Zij schreef hierin dat Amsterdam gebaat is bij een grote sociale woningvoorraad, maar dat die onder druk staat vanwege maatregelen van de landelijke regering van PvdA en VVD. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens schreef een reactie die vandaag in het Parool werd gepubliceerd.

Lees verder
18 september 2013

Maak ouderenwoningen van lege verzorgingshuizen

De SP wil dat de gemeente lege verzorgingshuizen in eerste instantie probeert om te vormen tot ouderenhuisvesting. SP-gemeenteraadslid Remine Alberts: "Als we deze gebouwen hergebruiken lijkt het me logisch dat we eerst de woningnood onder ouderen aanpakken. De verzorgingshuizen zijn ingericht met liften, brede deuren en lage drempels waardoor ouderen er prima kunnen leven. De kamer hoeven dus alleen te worden samengevoegd om er zelfstandige woonruimtes van te maken. Het is dus relatief eenvoudig om er ouderenwoningen van te maken."

Lees verder
17 september 2013

SP'ers verkiesbaar in vijf stadsdelen

In de stadsdelen Noord, Centrum, West, Nieuw-West en Oost zal de SP deelnemen aan de deelraadsverkiezingen van 19 maart 2014. De SP is in die stadsdelen goed onder de mensen waardoor ook met groepen bewoners mooie acties zijn opgezet en resultaten zijn bereikt. SP-afdelingsvoorzitter Paula van Dijnen: "We willen alleen meedoen aan verkiezingen als we genoeg geworteld zijn om voor en namens deze mensen te spreken in de deelraad. In de nieuwe vorm van de stadsdelen zal juist dit erg belangrijk zijn. De mensen in de buurten van Zuid en Zuidoost zullen we niet vergeten. Hier zullen we buitenparlementair actief blijven en ook vanuit de gemeenteraad zullen we volop voor deze mensen opkomen."

Lees verder
16 september 2013

Stop verplichte verhuur parkeerplaats Bezaanjachtplein

De SP wil dat woningcorporatie Rochdale bewoners van de nieuwe sociale huurwoningen op Bezaanjachtplein zonder auto, niet langer verplicht een parkeerplaats in de garage af te nemen. SP-fractievoorzitter Daniël Peters: "Rochdale vraagt ruim 40 euro voor zo'n parkeerplek. De huur van woning en parkeerplaats samen komt in sommige gevallen op ruim 700 euro per maand. Dat is geen sociale huur meer te noemen."

Lees verder
12 september 2013

Pak uitsluiting ouderen met verlopen ID aan

De SP dringt er bij het stadsbestuur op aan om ouderen die geen identificatiebewijs kunnen betalen, toch recht te geven op stemmen en op gratis openbaar vervoer. Steeds vaker komen er bij de SP signalen binnen dat armere Amsterdammers geen geld over hebben voor een identificatiebewijs. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Deze mensen hebben niet gevraagd om de identificatieplicht en worden nu buitengesloten omdat ze hier niet aan kunnen voldoen. Wij willen dat de gemeente onderzoekt of het mogelijk is om oudere minima gratis een identificatiebewijs te geven. Tot het zover is zou de gemeente wat ons betreft ook verlopen identificatiebewijzen moeten accepteren om deze mensen te geven waar ze recht op hebben."

Lees verder
11 september 2013

Geen huurverhoging voor hr-ketel

De SP vindt dat woningcorporatie Stadgenoot geen huurverhoging mag vragen voor verplichte hr-ketel. Om het risico op koolmonoxidevergiftiging te verminderen wil de corporatie alle woningen met oude geisers en gaskachels aanpakken en voorzien van een hr-ketel. SP-gemeenteraadslid Remine Alberts: "Dat vind ik een fantastisch initiatief. Ik vind alleen niet dat de corporatie hiervoor 40 euro meer huur per maand mag vragen, terwijl de huurders niet mogen weigeren. Eigenlijk wordt er gewoon achterstallig onderhoud weggewerkt. Dat moet een corporatie gewoon regelmatig doen en niet meteen doorberekenen aan huurders. Ik heb de wethouder dan ook gevraagd om in te grijpen."

Lees verder

Pagina's

U bent hier