h

Nieuws uit 2013

7 oktober 2013

Laat Beneluxtrein al dit jaar tussen Amsterdam en Brussel rijden

Volgens de SP en GroenLinks zou de rechtstreekse treinverbinding tussen Amsterdam en Brussel al veel eerder hersteld moeten worden dan december 2014. De partijen vragen de stadsregio Amsterdam druk op Den Haag uit te oefenen om dit voor elkaar te krijgen. Ze vinden het onacceptabel dat de trein al vanaf 7 oktober dit jaar weer gaat rijden vanaf Den Haag, maar dat Amsterdam tot eind 2014 zou moeten wachten.

Lees verder
4 oktober 2013

Stop gezanik bij GVB over crisisheffing (update)

SP-fractievoorzitter Laurens Ivens wil dat het GVB – en andere bedrijven waar de gemeente mede-eigenaar van is – zich niet verzetten tegen de heffing over topinkomens. Ivens: 'Iedereen voelt in Nederland de gevolgen van de crisis, de hoge inkomens nota bene het minste. Dat het Rijk dan een heffing oplegt op inkomens boven de 150.000 euro lijkt me volledig terecht. Dat zijn sowieso te hoge inkomens voor publieke bedrijven.'

Lees verder
4 oktober 2013

Achterstallig onderhoud Kloveniersburgwal aangepakt

Woningcorporatie De Key pakt het achterstallig onderhoud in zijn huizen aan de Kloveniersburgwal aan. De SP zette zich hier de afgelopen maanden voor in. SP-fractievoorzitter in stadsdeel Centrum Nelly Duijndam is dan ook blij: "Het is natuurlijk vreemd dat De Key pas in actie komt nadat ze tot de orde worden geroepen, maar dit is goed nieuws voor de bewoners. Zij kunnen straks weer in een net onderhouden huis wonen."

Lees verder
4 oktober 2013

Onveilige verkeerssituatie Spreeuwenpark aangepakt

Op aandringen van de SP treft het stadsdeelbestuur maatregelen om de verkeerssituatie rond het Spreeuwenpark in de Vogelbuurt – vooral op de Sperwerlaan - veiliger te maken voor kinderen. De Sperwerlaan wordt een 30 kilometerzone. Daartoe worden er borden geplaatst en verkeersdrempels aangelegd. En van deze drempels komt ter hoogte van de uitgang van het parkje. De auto's moeten de snelheid daar verlagen en de kinderen kunnen dan veilig oversteken.

Lees verder
2 oktober 2013

College steunt SP: Tik op vinger directeur Pantar

Alle mensen die werkzaam zijn in de Amsterdamse sociale werkplaats krijgen binnenkort een brief van de directeur van Pantar in opdracht van wethouder van Es, waarin verteld wordt dat hun arbeidsvoorwaarden verdedigd zullen worden. Dat is het resultaat van een debat in de gemeenteraad waar SP-raadslid Maureen van der Pligt de wethouder vroeg afstand te nemen van uitspraken van de directeur van Pantar. Die had in Nieuwsuur gezegd dat er best iets af kon van de salarissen van zijn medewerkers.

Lees verder
2 oktober 2013

Betrek huisarts bij wijziging Amsterdamse zorg (Update)

Volgens SP-raadslid Maureen van der Pligt is het een regelrechte blunder dat wethouder Van der Burg huisartsen nog niet heeft betrokken bij zijn zorgplannen. "Als er straks wijkzorgteams moeten komen, hebben huisartsen daar een centrale rol in. Betrek huisartsen er dus zo vroeg mogelijk bij, zodat ze hun bezwaren en zorgen kunnen delen", aldus Van der Pligt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier