h

Nieuws uit 2013

2 oktober 2013

Ivens tegen corporaties: Kies voor huurder, niet voor Blok

De SP Amsterdam heeft maandag en dinsdag een bliksembezoek gebracht aan vijf woningcorporaties. Fractievoorzitter Laurens Ivens vroeg de corporaties aanstaande donderdag tegen de zogenaamde verhuurderheffing te stemmen: "Nu al vallen sommige huurwoningen praktisch uit elkaar, kunnen mensen steeds moeilijker de huur betalen en hebben corporaties te weinig geld voor onderhoud en nieuwbouw. De verhuurderheffing van minister Blok maakt dit erger. De keuze is dus simpel: Kiest u voor de huurder of kiest u voor Blok?"

Lees verder
1 oktober 2013

Eindelijk strengere aanpak scooteroverlast ponten

Op verzoek van SP-raadslid Remine Alberts gaat strenger gehandhaafd worden op overlast op de ponten tussen Amsterdam-Noord en Amsterdam Centraal. "Te vaak laten mensen hun scooter gewoon lopen, waardoor andere reizigers in de herrie en smerige lucht staan. Ik ben blij dat wethouder Wiebes dit signaal eindelijk oppakt en zegt een einde te gaan maken aan dit asociale gedrag."

Lees verder
30 september 2013

OpSPraak: Afbraak sociale huur, fluwelen aanpak koopsector

"Het gaat niet om de kwaliteit van de argumenten, maar puur om de macht," aldus SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen tijdens politiek caf opSPraak. Jansen besprak met een groot aantal verontwaardigde SP-leden de nieuwste regeringsplannen om de sociale huur verder onbetaalbaar te maken. "We hebben als SP een goed alternatief dat gesteund wordt door vakbonden, de woonbond, de koepel van woningbouwcorporaties en zelfs VNO/NCW, maar we krijgen bij de regering geen gehoor. Pas als er opstand dreigt in het land, gaat de regering luisteren."

Lees verder
29 september 2013

SP'ers bruisen in De Banne

Het was even spannend, maar ook dit jaar kon het buurtfestival Banne Bruist doorgang vinden. De SP was er zoals elk jaar bij om in gesprek te gaan met de bezoekers.

Lees verder
27 september 2013

SP roept corporaties op te kiezen voor huurders

De SP roept de Amsterdamse woningcorporaties op te kiezen voor de huurders van Amsterdam. De SP gaat daarom op bezoek bij de corporaties om hen te vragen of zij het woonakkoord gaan afwijzen en zich blijven verzetten tegen de corporatieheffing. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "De gevolgen van de corporatieheffing zijn rampzalig voor onze stad en zijn bewoners. De corporaties kunnen het niet maken zich bij die heffing neer te leggen. Ze moeten daar juist tegen in opstand komen!"

Lees verder
27 september 2013

Betrek buurt bij invulling COC-gebouw Rozenstraat

De SP wil dat stadsdeel Centrum buurtbewoners betrekt bij de invulling van het voormalige COC-gebouw in de Rozenstraat. Fractievoorzitter van de SP Nelly Duijndam: "De plannen hebben grote gevolgen van de buurt. Het lijkt er sterk op dat het stadsdeel de bewoners negeert en ze vervolgens voor een voldongen feit plaatst. Dat is een slechte zaak, volgens ons moeten buurtbewoners juist worden betrokken bij wat er in hun buurt gebeurt."

Lees verder

Pagina's

U bent hier