h

Nieuws uit 2013

27 september 2013

Laat waterpijpcafés niet in rook hangen

De SP wil dat er gemeentelijk beleid komt omtrent waterpijpcafés, de zogenaamde shishalounges. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "De shishalounges schieten in Amsterdam als paddenstoelen uit de grond. Er zijn er nu al 37, maar lang niet overal lijkt het allemaal in orde te zijn. Een aantal sishalounges moest al verplicht de deur sluiten. Bovendien zijn er aanwijzingen dat enkele lounges fungeren als ontmoetingsplaats voor criminelen en dat er sprake is van illegale werknemers en/of uitbuiting van werknemers. De mistige rook die nu rondom deze waterpijpcafés hangt moet verdwijnen."

Lees verder
27 september 2013

Investeer in schonere straten

De SP en GroenLinks willen dat stadsdeel Zuid extra geld uittrekt voor het schoonhouden van de straten rondom afvalcontainers. Fractievoorzitter van de SP Zuid Roya Moayyed: "Wij vinden het belangrijk dat de straten in ons stadsdeel er schoon bijliggen. Dat is niet alleen aangenaam om in te wonen en goed voor het milieu, maar speelt bijvoorbeeld ook mee in het veiligheidsgevoel van mensen. Daarom stellen wij voor om extra aandacht te besteden aan het afvalprobleem in Zuid."

Lees verder
25 september 2013

Kandidaatlijsttrekker Noord: Erna Berends

Het afdelingsbestuur van de SP in Amsterdam draagt Erna Berends voor als lijsttrekker van de SP in stadsdeel Noord. Erna Berends: "Een van de sterke punten van Noord is dat de inwoners zich verbonden voelen met hun buurt. Dit moeten we koesteren. We moeten voorkomen dat bewoners niet meer om hun buurt geven en de omgeving verwaarlozen en vervuilen. Mensen wonen het prettigste als ze om hun buren en omgeving geven en er trots op zijn. Ik wil me graag inzetten om deze karaktereigenschap van Noord, natuurlijk samen met de bewoners, te behouden en te versterken."

Lees verder
25 september 2013

Kandidaatlijsttrekker Oost: Tiers Bakker

Tiers Bakker wordt door het afdelingsbestuur van de SP in Amsterdam voorgedragen als kandidaatlijsttrekker in stadsdeel Oost. Tiers Bakker: "We hebben de afgelopen jaren hard geknokt voor en met de bewoners in Oost, bijvoorbeeld tegen het achterstallig onderhoud aan de Zeeburgerdijk. Ik wil hier dolgraag doorgaan met het opkomen voor de bewoners van ons prachtige stadsdeel!"

Lees verder
25 september 2013

Kandidaatlijsttrekker Nieuw-West: André Meijler

André Meijler wordt door het afdelingsbestuur van de SP voorgedragen als kandidaatlijsttrekker voor de SP in Nieuw-West. André Meijler: "Ik wil de politiek dichter bij de mensen in de buurten brengen zodat ze zelf invloed krijgen op het beleid. Daarnaast moet het stadsdeel vooral verbeteren op terreinen als woningonderhoud, armoedebestrijding en zorgvoorzieningen voor ouderen. Het groene en ruimtelijke karakter moeten we behouden."

Lees verder
25 september 2013

Kandidaatlijsttrekker Centrum: Nelly Duijndam

Het afdelingsbestuur van de SP Amsterdam draagt Nelly Duijndam voor als kandidaat-lijsttrekker van de SP in stadsdeel Centrum. Duijndam: "De SP heeft al veel bereikt. We stelden de bewoner centraal en slaagden erin om veel bewoners een stem te geven en mee te laten doen met plannen die hen aangaan. Het is belangrijk dat in het nieuwe stadsdeelstelsel het normaal wordt om naar bewoners te luisteren. Het werken op buurtniveau biedt enorm veel kansen om mensen echt mee te laten doen en te laten beslissen over hun buurt."

Lees verder

Pagina's

U bent hier