h

Nieuws uit 2013

4 januari 2013

Betrek buurtbewoners met Amsterdamse wijkaanpak

De SP wil dat de inwoners van Amsterdam mee kunnen praten over hun buurt in wijkteams . Die wijkteams moeten echt ergens over gaan, een goede ondersteuning krijgen en een jaarlijks budget om de buurten van de stad te verbeteren. De SP heeft daarvoor een voorstel ingediend in de gemeenteraad. Fractievoorzitter Laurens Ivens: "Mensen weten vaak zelf wat hun buurt het meest nodig heeft en de gemeente moet de bewoners daarin ondersteunen. Daar profiteren zowel de bewoners als de gemeente van."

Lees verder
3 januari 2013

Gevolgen verhuurdersheffing

Het nieuwe kabinet wil dat de woningcorporaties voor 2 miljard aan verhuurdersheffing gaan opbrengen. De NOS heeft bij de woningcorporaties gevraagd hoe ze deze bezuiniging zullen realiseren. Daaruit bleek dat een substantieel deel gehaald zal worden uit bezuinigingen op renovatie en onderhoud.

Lees verder
3 januari 2013

Huurders Ymere willen beter onderhoud

De SP roept Ymere op om vooral niet te bezuinigen op het onderhoud van woningen. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "In een maand tijd heeft het meldpunt van de SP over Ymere meer dan 500 klachten opgeleverd. Huurders zijn vooral ontevreden over hoe de corporatie omgaat met reparatieverzoeken en onderhoud. Wij zijn bang dat Ymere hier nog verder op wil bezuinigen nu corporaties op zoek zijn naar geld om de verhuurdersbelasting van VVD en PvdA te betalen."

Lees verder
3 januari 2013

Brief aan Ymere 'Niet bezuinigen op onderhoud'

Ymere, t.a.v. A. Bakker
Postbus 2412
1000 CK Amsterdam

Lees verder
3 januari 2013

OpSPraak: Voor een sociaal Amsterdam!

Onlangs lanceerde de SP de campagne 'Voor een sociaal Amsterdam'. In deze campagne, met als speerpunten wonen en kinderarmoede, wil de SP aandacht voor onderwijs, een toekomst voor kinderen, zorg naar behoefte, werk en goede plus betaalbare huisvesting. "Het is eigenlijk heel triest dat we campagne moeten voeren voor een sociaal Amsterdam," aldus SP-fractievoorzitter Laurens Ivens. Erik Bobeldijk, deelraadslid in Nieuw-West: "Er dreigt een tweedeling: binnen en buiten de ring, rijk en arm, autochtoon en allochtoon". Deelraadslid in Oost Tiers Bakker: "In de sociale huursector heerst structurele verwaarlozing". De sprekers zetten hiermee de toon voor deze editie van politiek café opSPraak.

Lees verder

Pagina's

U bent hier