h

Nieuws, oktober 2014

15 oktober 2014

Stel wethoudersnorm in voor gesubsidieerde organisaties

De SP wil dat bestuurders bij instellingen die een subsidie krijgen van de gemeente, niet meer verdienen dan een wethouder. SP-fractievoorzitter  Daniël Peters: “Subsidiegeld komt van de gemeente. Het moet dan ook daadwerkelijk gebruikt worden om de stad beter te maken. En niet om bij topverdieners op de bankrekening te eindigen.”

Lees verder
14 oktober 2014

Meer zekerheid voor werknemers sociale werkplaats

Amsterdam zal tijdelijke contracten in de sociale werkplaatsen ook na 1 januari 2015 gewoon blijven omzetten in vaste contracten. Deze toezegging kreeg SP-raadslid Maureen van der Pligt tijdens de algemene beschouwingen Werk en Economie van SP-wethouder Arjan Vliegenthart. “Een hele geruststelling,” stelt Van der Pligt vast. “Amsterdam kiest ervoor om de mensen op de sociale werkplaatsen aan het werk te houden. Daarmee blijft Amsterdam ook op dit vlak een sociale stad.”

Lees verder
10 oktober 2014

Topsalaris GVB blijkt nog erger

Het salaris van de vorige directeur van het Gemeentelijk Vervoersbedrijf (GVB) blijkt nog hoger te zijn geweest dan de gemeente met het GVB had afgesproken. Directeur Bart Schmeink die begin december stopte, verdiende 334.000 euro, terwijl dat maximaal 318.000 euro mocht zijn. SP-raadslid Peter Kwint: "Ik ben echt met stomheid geslagen. Dit bevestigt wel wat wij altijd zeiden: de afspraken tussen de gemeente en het GVB klopten van geen kant."

Lees verder
10 oktober 2014

Kom pensioenafspraken ambulancepersoneel na

De SP wil dat ambulancepersoneel het pensioengeld krijgt waar het recht op heeft. Het ambulancebedrijf dat twee jaar terug het personeel van de gemeente overnam houdt zich op dit moment niet aan de afspraken waardoor gepensioneerd ambulancepersoneel te weinig pensioen krijgt. SP-raadslid Remine Alberts: “Afspraak is afspraak, daar moet de nieuwe ambulancedienst zich aan houden. Ik vind dat de gemeente voor haar voormalige personeel moet opkomen en de nieuwe ambulancedienst erop moet aanspreken dat de pensioenen volledig worden uitbetaald.”

Lees verder
9 oktober 2014

Stimuleer pogingen om vechtsport beter te organiseren

Op initiatief van SP-raadslid Peter Kwint gaat de gemeente gericht vechtsport ondersteunen. "De sport heeft een belabberd imago, en helaas is dat regelmatig terecht. Maar de maatschappelijke opbrengsten - zelfredzaamheid, lichaamsbeweging en gezondheid - zijn te groot om dit te laten gebeuren. Daarom moet de gemeente samen met sportscholen, betrokken vechters en NOC*NSF de initiatieven die nu genomen worden ondersteunen. Beoefenaars verdienen een schone, veilige en goed georganiseerde sport", aldus Kwint

Lees verder
9 oktober 2014

Geef buurten weer een toekomst

De SP wil dat buurten waar langdurige sloopplannen voor zijn maar die niet worden uitgevoerd, gewoon weer worden opgeknapt. Dat moet een einde maken aan lange onzekerheid waardoor veel buurten verloederen. SP-raadslid Erik Flentge diende daartoe samen met  GroenLinks een voorstel in. Flentge: “Een sloopbestemming hangt als een zwaard van Damocles boven een buurt. Onderhoud wordt dan immers nauwelijks nog gedaan en ook voor bewoners loont het niet meer om te investeren in de buurt. Als de sloopbestemmingen kunnen worden opgeheven, krijgen buurten weer een toekomst en loont het weer om aan die buurten te werken.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier