h

Voer buurtplan inrichting Tilanusstraat alsnog uit

6 juni 2018

Voer buurtplan inrichting Tilanusstraat alsnog uit

De gemeente moet het buurtplan voor inrichting van de Tilanusstraat alsnog uitvoeren. Door deze plannen uit te voeren hoeven 11 bijzondere Metasequoia’s niet te worden gekapt. Karel van der Weide, SP-stadsdeelcommissielid in Oost: “Bewoners maken hun buurt. Zij hebben een mooi en breed gedragen plan gemaakt voor de inrichting van hun straat. Voormalig wethouder Litjens heeft deze plannen terzijde geschoven, tot teleurstelling van de bewoners. Het nieuwe stadsbestuur kan deze missen corrigeren.”

Begin dit jaar konden bewoners van de Tilanusstraat stemmen over de inrichting van hun straat. Met een tweederde meerderheid werd het bewonersontwerp verkozen. Hierin was veel aandacht voor opheffen van parkeerplaatsen, behoud van bijzondere bomen en realisatie van broodnodige fietsparkeerplekken. Voormalig wethouder Litjens (VVD) stak hier, tot teleurstelling van de SP, een stokje voor. Het ontwerp zou niet passen binnen gemeentelijke kaders.

Onlangs werd het nieuwe college-akkoord gepresenteerd. Daarin staan fiets en groen centraal, is veel ruimte voor bewonersparticipatie en worden ruim 7000 parkeerplaatsen opgeheven. Derhalve ziet de SP ruimte het bewonersontwerp alsnog uit te voeren en gaat dit in de stadsdeelcommissie bepleiten.

Van der Weide: “Bewoners van de Tilanusstraat hebben meer dan een jaar gewerkt aan het ontwerp van hun straat en hier in grote meerderheid vóór gestemd. Voor bewoners was het onverteerbaar dat de wethouder hun voorstel naast zich neerlegde. Met een nieuw aangetreden stadsbestuur krijgen we de kans om dit besluit terug te draaien de straat alsnog in te richten op de manier zoals bewoners het willen. Een mooie manier waarop we bewoners macht geven over het reilen en zeilen in hun buurt.”

U bent hier