h

Voorkom lastenverhoging bij plaatsen zonnepanelen

14 september 2018

Voorkom lastenverhoging bij plaatsen zonnepanelen

Foto: SP / Creative commons

Huurders en huiseigenaren moeten niet financieel bestraft worden voor het verduurzamen van hun woning. Om die reden pleit de SP ervoor om geplaatste zonnepanelen niet mee te nemen in de berekening van de WOZ-waarde van een woning,  de waarde waarmee de prijs van sociale huurwoningen en de hoogte van de onroerendezaakbelasting voor koopwoningen wordt bepaald. SP-raadslid Tiers Bakker: “Verduurzaming moeten we stimuleren, niet bestraffen.”

Nederland moet op grote schaal verduurzamen, onder andere door over te stappen op duurzame energie. Het nieuwe stadsbestuur heeft hiervoor ambitieuze plannen, waarbij wel is afgesproken dat ongelijkheid door de energietransitie niet mag worden vergroot.

Gemeenten mogen zonnepanelen die op een dak geplaatst zijn meerekenen in de WOZ -berekening van een pand. Hierdoor ontvangen huiseigenaren een hogere aanslag voor onroerendzaakbelasting. Huurders krijgen zelfs te maken met een dubbele verhoging. De WOZ-waarde bepaalt mede de huurprijs. Hierdoor krijgen nieuwe sociale huurders een huurverhoging als zonnepanelen worden opgenomen in de WOZ-berekening. Dit komt bovenop de kosten voor het plaatsen van de panelen, die ook worden doorberekend in de huurprijs.

De SP pleit ervoor zonnepanelen buiten de WOZ-berekening te houden. Op deze manier stijgt de WOZ-waarde niet als zonnepanelen worden geplaatst. Zo worden huiseigenaren en huurders niet financieel gestraft voor verduurzaming. Bakker: “Het stadsbestuur heeft plannen om op grote schaal te verduurzamen. Daarbij is afgesproken dat verduurzaming niet mag leiden tot grotere ongelijkheid. Dus moeten we het plaatsen van zonnepanelen niet bestraffen met lastenverzwaring. Zeker bij mensen met een kleine portemonnee tikt dat aan. Wij hopen dat het stadsbestuur ons daarin steunt.”

U bent hier