h

Stemadvies: SP (en niet SWV)

19 maart 2019

Stemadvies: SP (en niet SWV)

Foto: SP

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. De SP zit vol goede ideeën om Noord-Holland linksaf te laten slaan. En bovenal zijn de verkiezingen, die immers ook over de Eerste Kamer gaan, een referendum over de regering: kiezen we voor Rutte of rechtvaardigheid? Laat op 20 maart horen hoe jij daarover denkt bij de Provinciale verkiezingen, stem SP.

Naast de verkiezingen voor de provincie kan er ook gestemd worden voor de besturen van de Waterschappen. De SP waarschuwt de inwoners van de regio Amsterdam voor de Socialistische Waterschapsvereniging (SWV) die meedoet aan de verkiezingen voor waterschap Amstel Gooi en Vechtstreek. Ook al lijken de naam en de posters eniszins op die van de SP, de SWV heeft niks met de SP te maken. De SWV is een sleetse truc van Wiljo van Bennekum, de vastgoedeigenaar achter de verder inhoudsloze club. Eerder probeerde hij al mensen te misleiden met de PVVA omdat de PVV niet meedeed met de gemeenteverkiezingen.

SP: breng waterschappen onder bij provincies
De SP doet nergens in Nederland mee met de waterschapsverkiezingen. Wat de SP betreft gaan de waterschappen over uitvoerende taken, en is er extra politiek bestuur nodig. Lees voor meer informatie hierover een uitgebreid artikel van SP-kamerlid Ronald van Raak in Spanning, het tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van de SP.

U bent hier