h

Nieuws uit 2012

21 december 2012

Orde op zaken bij DWI (Update)

(Oorspronkelijk bericht 13-7-2012) De SP wil dat er orde op zaken wordt gesteld bij DWI (Dienst Werk en Inkomen). Al 3 jaar heeft deze dienst de begroting niet op orde. SP-raadslid Maureen van der Pligt: "De mensen met een gesubsidieerde baan zijn hier de dupe van. Wethouder Asscher beloofde beterschap en hier zal de SP hem zeker aan houden."

Lees verder
21 december 2012

Betrek bewoners bij renovaties en verbouwingen

De SP wil dat er beter wordt gecontroleerd of bewoners worden betrokken bij de renovatie of verbouwing van hun huis door de corporatie. Nu gebeurt het regelmatig dat corporaties een renovatie of verbouwing doordrukken die ingrijpend is voor de bewoners terwijl er niet naar die bewoners wordt geluisterd. Fractievoorzitter van de SP Centrum Nelly Duijndam: "Zo’n verbouwing betekent vaak dat een wooncomplex er volledig anders uit gaat zien of dat de bewoners niet meer naar hun oude huis terugkunnen. Het stadsdeel moet er op toezien dat bewoners hierbij worden betrokken en dat er rekening met ze wordt gehouden."

Lees verder
21 december 2012

Wees eerlijk over geluidsoverlast Club Panama

De SP wil dat het stadsdeelbestuur in Oost eerlijk is over de geluidsoverlast van Club Panama. Onlangs bleek dat stadsdeelbestuurder Jeroen van Spijk (D66) de deelraad eenzijdig heeft genformeerd over de geluidsonderzoeken voor de vergunning van Club Panama. SP-deelraadslid Gerard van de Molen: "Dat deze portefeuillehouder van feesten en partijen zich minder interesseert voor het welbevinden van zijn bewoners is duidelijk, maar dat hij zover zou gaan willens en wetens een voor hem negatief rapport achter te houden schokt ons bijzonder."

Lees verder
21 december 2012

Campagne 'Voor een sociaal Amsterdam' van start

De SP lanceert een grote campagne onder de naam ‘Voor een sociaal Amsterdam’. Met deze campagne wil de partij duidelijk maken dat het socialer kan en socialer moet in Amsterdam. Fractievoorzitter Laurens Ivens: "Veel mensen komen in de knel. Een kwart van de kinderen groeit op in armoede, dat zijn ruim 35.000 kinderen. Tegelijkertijd exploderen de huurprijzen en is er een enorme wachtlijst van 11,5 jaar voor een sociale huurwoning. Met onze campagne gaan wij de strijd aan voor een sociaal Amsterdam."

Lees verder
20 december 2012

Bezuinig ook op directie Pantar

Bij toekomstige bezuinigingen op de sociale werkvoorziening Pantar zullen voortaan ook directieleden moeten inleveren in plaats van enkel de medewerkers met een sociale werkvoorzieningindicatie. De gemeenteraad nam een voorstel van de SP hiertoe unaniem aan. SP-raadslid Maureen van der Pligt: "De directeur van Pantar verdient meer dan een wethouder. Als je al moet bezuinigen, weet ik wel waar je het beste kunt beginnen."

Lees verder
19 december 2012

Zingende zorgen over de zorg

Bij de gemeenteraad heeft een kerstkoor de zorgen over de bezuinigingen op de zorg ten gehore gebracht. SP-raadslid Maureen van der Pligt: "De Rijksbezuinigingen op de zorg betekenen dat Amsterdam 250 miljoen minder budget voor zorgbehoevenden heeft. Deze bezuinigingen zijn onaanvaardbaar en ook onuitvoerbaar. Onze oproep om ons hiertegen uit te spreken werd door de lokale PvdA niet gesteund. Kennelijk halen ze liever een wit voetje bij het kabinet dan dat ze opkomen voor de kwetsbare Amsterdammers."

Lees verder

Pagina's

U bent hier