h

Nieuws uit 2013

18 december 2013

Stadsdeel Centrum start proef met ophalen GFT-afval

Op initiatief van de SP en GroenLinks start stadsdeel Centrum een proef met het gescheiden ophalen van groen, fruit en tuinafval (gft-afval). Dat afval gaat nu nog rechtstreeks naar de afvalcentrale, terwijl gescheiden inzamelen beter voor het milieu en goedkoper is. Omdat in het Centrum met haar smalle straatjes en steegjes niet iedereen plek heeft voor een groenbak voor de deur komen er meerdere gft-inzamelpunten in het stadsdeel. Een voorstel van beide partijen hiertoe werd gisteravond met een ruime meerderheid aangenomen.

Lees verder
18 december 2013

SP zegt vertrouwen in wethouder Hilhorst op na betalingsblunder

Na een lang debat heeft de SP woensdag samen met het CDA een motie van wantrouwen tegen financienwethouder Hilhorst ingediend. Reden hiervoor was het optreden van de wethouder rondom het foutief uitkeren van 188 miljoen aan woonkostenbijdrage. SP-leider Laurens Ivens: “Beleid is niet uitgevoerd, waarschuwingen zijn genegeerd en het probleem komt bij de meest kwetsbare Amsterdammers terecht. Ondertussen is er geen zicht op hoe het probleem kon ontstaan en blijven krachtige maatregelen om het in de toekomst te voorkomen uit. Dan kun je geen andere conclusie trekken.”

Lees verder
18 december 2013

Geen nachtparkeertarief in Centrum

Volgens SP-raadslid Remine Alberts is het 's nachts geld vragen voor een parkeerplek ordinaire geldklopperij. "Stappers van buiten de stad komen zonder hoge kosten nauwelijks thuis. Met alleen een beperkt nachtnet van de NS en de nachtbussen is er in de nacht toch beduidend minder openbaar vervoer dan overdag en in de avond. Zorg eerst voor goed openbaar vervoer in plaats van alleen maar bezoekers op kosten te jagen."

Lees verder
18 december 2013

Maak naschoolse activiteiten weer toegankelijk

De SP wil dat naschoolse activiteiten op basisscholen in stadsdeel West weer toegankelijk worden voor kinderen uit minimagezinnen. Een meerderheid van de deelraad steunde een SP-voorstel hiertoe. SP-deelraadslid Gabi Choma: "Mooi dat er iets aan de uitsluiting van minima wordt gedaan. Juist deze groep kan vaak niet meedoen met sport of culturele activiteiten. Deze kinderen moeten mee kunnen doen aan de activiteiten die op school naast de lessen worden georganiseerd."

Lees verder
18 december 2013

Steun raad voor verdere aanpak subsidiëring topinkomens

Op initiatief van de SP wordt – mogelijk al vanaf 2015 – geen subsidie meer betaald aan instellingen die hun personeel meer betalen dan het ministerssalaris. “We willen niet met belastinggeld topinkomens subsidiëren. Om subsidies te blijven behouden, moeten deze instellingen dus stoppen om hun leiding idioot veel geld te geven. Een keuze tussen maatschappelijk belang en diepe zakken dus.”, aldus SP-leider Ivens.

Lees verder
17 december 2013

Bescherm historische woonboten

De SP in Centrum heeft een voorstel ingediend om historische woonboten in het centrum van Amsterdam te beschermen. De PvdA en de VVD dienen het voorstel mede in. SP-fractievoorzitter in het stadsdeel Nelly Duijndam: "Woonboten horen bij Amsterdam. Net als monumentale huizen en gebouwen, verdienen monumentale boten het om beschermd te worden zodat deze ook voor toekomstige generaties bewaard blijven."

Lees verder

Pagina's

U bent hier