h

Nieuws uit 2013

19 november 2013

ING doneert 7000 euro aan voedselbank na vragen SP

De voedselbank Amsterdam heeft een donatie van 7000 euro van de ING-bank ontvangen. Aanleiding hiervoor was het geklungel bij de uitbetaling van leefgeld aan hoofdzakelijk daklozen. SP-raadslid Maureen van der Pligt had dit meerdere keren aangekaart. Ter compensatie voor de gemaakte fout heeft de bank nu geld overgemaakt aan de voedselbank.

Lees verder
18 november 2013

Opinie: Geen plek voor de gewone man

De roep om te gaan morrelen aan het aantal sociale huurwoningen in Amsterdam wordt steeds luider. Terwijl er nog een wachtlijst van zo'n tien jaar voor een sociale huurwoning is, schreeuwen partijen als VVD, D66 en PvdA om het hardst om het aantal sociale huurwoningen verder af te laten nemen. Zo mag het van de PvdA wel met een vijfde minder, de VVD wil het aantal sociale huurwoningen zelfs halveren. Deze partijen negeren volledig dat door de crisis de behoefte aan deze woningen - vooral door werkloosheid - alleen maar toeneemt. Het sociale Amsterdam waar plaats is voor arm en rijk dreigt met de afbraakplannen van bovenstaande partijen nog verder in gevaar te komen.

Lees verder
15 november 2013

Stadsdeel gaat toezien op bewonersinspraak bij renovaties

Op aandringen van de SP gaat het stadsdeel beter toezien of er naar bewoners wordt geluisterd wanneer hun woningen worden gerenoveerd. Fractievoorzitter van de SP in Centrum Nelly Duijndam: "Tot nu toe zagen we vaak dat bewoners werden genegeerd. Goede ideen over verbeterde sociale samenhang en duurzaamheid of over de manier van renoveren werden door corporaties straal genegeerd. Het stadsdeel stond langs de zijlijn toe te kijken. Vanaf nu zal het stadsdeel er bovenop zitten en dat is winst voor de bewoners."

Lees verder
13 november 2013

'We pakken de groeiende armoede aan'

De Amsterdamse SP-fractievoorzitter Laurens Ivens is er klaar voor. Door de leden is hij gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. 'De afgelopen jaren heeft het bestuur er elke keer voor gekozen te gaan bankieren in plaats van de meest kwetsbare mensen te beschermen. Er is geinvesteerd in wazige prestigeprojecten in plaats van betaalbare woningen. En terwijl de zorg harde klappen krijgt, bezuinigt de politiek op alles behalve zichzelf. Dat gaan wij veranderen.’

Lees verder
13 november 2013

Jaag muziekvereniging Wittenburg niet weg (Update)

(Oorspronkelijk bericht 18-9-2013)
De SP wil dat het stadsdeel bemiddelt in een conflict dat is ontstaan tussen welzijnsinstelling IJsterk en Muziek Gezelschap Wittenburg (MGW). De muziekvereniging dreigt in de problemen te komen omdat welzijnsinstelling IJsterk de opslagruimte voor de muziekinstrumenten wil gebruiken als stalling voor tuingereedschap. SP-fractievoorzitter in centrum Nelly Duijndam: "Het is onaanvaardbaar als een welzijnsinstelling als IJsterk, die gesubsidieerd wordt door het stadsdeel om bijvoorbeeld buurtactiviteiten te ontwikkelen, een goed en langlopende buurtactiviteit om zeep zou helpen."

Lees verder
13 november 2013

Maak hele provincie gentechvrij

Remine Alberts – raadslid in Amsterdam en fractievoorzitter van de Provinciale Statenfractie van de SP – heeft in Noord-Holland voorgesteld om de provincie gentechvrij te maken. "Eerder deed de Partij voor de Dieren dit voorstel in Amsterdam. Sympathiek, maar zinloos, aangezien er in Amsterdam alleen in volkstuintjes gewassen worden verbouwd. Daarom waren wij daar niet voor. Maar de provincie heeft hier wel een belangrijke rol. Daarom doen we hier dit voorstel."

Lees verder

Pagina's

U bent hier