h

Nieuws uit 2013

16 februari 2013

Zorgen over woonplannen op Ten Katemarkt

Veel mensen op de Ten Katemarkt maken zich ongerust en kwaad over huurverhogingen als gevolg van het nieuwe woonakkoord. Op de Ten Katemarkt deelde de SP informatie uit over wat die plannen, die minister Blok met een gelegenheidscoalitie heeft gesmeed, inhouden.

Lees verder
15 februari 2013

Gemeente erkent asbestproblemen Louweshoek

Op aandringen van de SP gaat de gemeente een grondig onderzoek doen naar de asbest in de huizen in de Louweshoek. Daarnaast gaat het stadsdeel er bij de corporatie op aandringen dat de verweerde en beschadigde asbesthoudende gevelplaten versneld worden vervangen. SP-fractievoorzitter in Nieuw-West Chris Schaeffer: "Het is goed dat men de ernst van de zaak nu inziet. Onlangs kwam een asbestspecialist tot de conclusie dat de vorige onderzoeken onvolledig waren en dat de situatie met de gevelplaten een gevaar is voor mens en milieu."

Lees verder
14 februari 2013

Opinie: Huurders dupe woonakkoord

De huurders blijven de dupe van het nieuwe woonakkoord van VVD, PvdA, D66, Christenunie en SGP. Deze 'gelegenheidscoalitie' haalt weliswaar een aantal scherpe kantjes van de woonplannen uit het regeerakkoord af, maar houdt de bijl in de huursector.

Lees verder
13 februari 2013

Gelegenheidscoalitie blaast huursector op

Met het nieuwe woonakkoord blazen VVD, PvdA, D66, Christenunie en SGP de huursector op. De corporatieheffing blijft voor het leeuwendeel in stand en die moet opgehoest worden door de huurders. Zij zien hun huren tot 6,5 procent per jaar stijgen. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "De regering ziet de huurders als melkkoe en tegelijkertijd moeten er massaal sociale huurwoningen worden verkocht. Dat is een slechte zaak voor huurders en dramatisch voor onze stad. Op deze manier wordt de huursector afgebroken."

Lees verder
13 februari 2013

Donaties moeten terechtkomen bij goed doel (update)

De SP vindt dat wanneer mensen kleding inleveren bij een kledingcontainer, die donatie ook daadwerkelijk terecht moet komen bij een goed doel. Als het aan het stadsbestuur ligt gaat de gemeente geld verdienen op de kledingcontainers van goede doelen zoals het Leger des Heils of Humana. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Als mensen kleding inleveren bij een kledingcontainer, doen ze dat met de bedoeling een goed doel te steunen. Het is onterecht dat de gemeente nu deze donaties wil opeisen voor de gemeentekas."

Lees verder
12 februari 2013

Gerichte aanpak geweld in openbaar vervoer nodig

De SP wil dat het GVB en de gemeente Amsterdam het geweld tegen medewerkers in het openbaar vervoer gerichter gaan aanpakken. Uit recente cijfers blijkt dat in een jaar tijd gemiddeld n op de twee GVB-medewerkers het slachtoffer is van geweld. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Daar schrik ik van. Helaas lijkt er nog geen idee te zijn waardoor dit geweld veroorzaakt wordt. Het zou goed zijn als GVB en gemeente dit gaan onderzoeken en analyseren om het daarna gericht te bestrijden."

Lees verder

Pagina's

U bent hier