h

Nieuws uit 2013

1 maart 2013

Treed op tegen geluidsoverlast (update)

De SP in Oost wil dat er serieus wordt opgetreden tegen de geluidsoverlast van Hotel Arena naast het Oosterpark. Voor het geluidsoverlast en een niet-begrensde geluidsinstallatie werd de club op de vingers getikt door het stadsdeel, maar een officile waarschuwing blijft uit. SP-deelraadslid Gerard van de Molen: "Een officile waarschuwing is wel nodig om te voorkomen dat Hotel Arena opnieuw over de schreef gaat. Wij willen dat die waarschuwing er komt zodat verdere overlast wordt voorkomen."

Lees verder
28 februari 2013

Geen Amsterdams geld voor nationaal inhuldigingsfeest

De SP vindt dat de gemeente Amsterdam geen bijdrage moet leveren aan het inhuldigingsfeest van koning Willem-Alexander op 30 april. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Dat deze inhuldiging in Amsterdam plaats zal vinden en samen gaat met een groot feest is logisch. Het is alleen een nationaal feest waarvan de inkomsten naar het Rijk en het bedrijfsleven gaan. Het is vreemd dat Amsterdam de kosten draagt van zoiets feestelijks, terwijl de stad ondertussen zelfs aan het bezuinigen is op het bestrijden van kinderarmoede."

Lees verder
26 februari 2013

Kraken uit wanhoop over woningnood

De SP vindt dat de gemeente niet moet optreden tegen gezinnen die uit wanhoop een gekraakte woning betrekken. Een gezin met kleine kinderen kwam in deze gure februarimaand op straat te staan en heeft daarom met hulp van krakers deze week zijn intrek genomen in een van de vele leegstaande huizen in Oud-Noord. SP-deelraadslid Frans Rein Jurrema: "Wij zijn niet blij dat er een woning gekraakt wordt voor deze mensen. Maar deze acties zijn blijkbaar nodig om te voorkomen dat jonge gezinnen dakloos worden. Kraken is tegenwoordig verboden, maar een gezin dakloos maken is pas echt misdadig."

Lees verder
26 februari 2013

Pak misstanden rondom tijdelijke verhuur aan

De SP wil dat het stadsdeel de misstanden rondom tijdelijke verhuur in Oost aanpakt. Er moet minder kwistig om worden gegaan met de tijdelijke huurcontracten die huurders veel van hun rechten ontnemen. Daarnaast moeten woningen weer terug in de normale verhuur als bouwplannen te lang op zich laten wachten. Tiers Bakker, SP-deelraadslid in Oost: "Het gebeurt nu veel te vaak dat huizen die normaal verhuurd kunnen worden, bewoond worden door mensen zonder huurrechten. Dat doet afbreuk aan de leefbaarheid van de buurt en brengt veel bewoners in een onzekere situatie. Wij willen dat het stadsdeel deze misstanden aanpakt."

Lees verder
23 februari 2013

OpSPraak: Democratiseer de economie!

De huidige bestuursstructuur van grote bedrijven faalt en is één van de oorzaken van de economische crisis. Evenwichtiger inspraak van werknemers, aandeelhouders / kapitaalverschaffers en eventueel consumentenorganisaties leidt tot een betere bedrijfsorganisatie, eerlijker verdeling van macht en middelen én biedt meer garantie voor de continuïteit van een bedrijf. Tot zover de theorie, geschetst door SP Eerste Kamerlid Geert Reuten. Tijdens Politiek Café opSPraak werd deze theorie aangevuld met praktische opmerkingen van Hans Schenk, hoogleraar economie aan de Universiteit van Utrecht.

Lees verder
18 februari 2013

Zorg voor voldoende parkeergelegenheid voor gehandicapten

De SP wil dat er voldoende parkeergelegenheid is voor mensen met een handicap. Daarvoor moet er beter gecontroleerd worden op mensen die onterecht gebruik maken van de parkeerplaatsen voor gehandicapten. Ook moet er een einde komen aan de snelle afname van het aantal parkeerplaatsen voor gehandicapten. Fractievoorzitter van de SP in Centrum Nelly Duijndam: "Voor mensen met een handicap is het belangrijk dat ze hun auto dichtbij hun bestemming of hun huis kwijt kunnen. Zij hebben immers niet de keuze om bij gebrek aan parkeerruimte maar wat verder te gaan lopen. Daarom moet er voor hen voldoende parkeergelegenheid in de stad zijn."

Lees verder

Pagina's

U bent hier