h

Nieuws uit 2013

25 januari 2013

Waarschuwingscampagne tegen huurexplosie breidt uit

In steeds meer buurten van Amsterdam hangen waarschuwingsposters tegen de dreigende huurexplosie. Fractievoorzitter Ivens die vandaag in enkele buurten meehielp de posters op te hangen: "De plannen van de regering zullen rampzalig uitpakken voor Amsterdam. Huren wordt onbetaalbaar gemaakt. Wij willen dat huren betaalbaar blijft en roepen de regering op de plannen van tafel te halen."

Lees verder
25 januari 2013

Zorg voor echte oplossing vochtproblemen Nieuwe Houttuinen (update)

De SP wil dat woningcorporatie Ymere werk maakt van de problemen in de woningen in Casablanca in de Nieuwe Houttuinen. De SP ondersteunt met een posteractie de roep van de bewoners om aanpak van de problemen met vocht, schimmel en ongedierte. Fractievoorzitter in Centrum Nelly Duijndam: "Met de huidige problemen zijn de woningen ongezond. Wij roepen Ymere op om nu niet meer te komen met lapmiddelen maar serieus werk te maken van de problemen."

Lees verder
24 januari 2013

Eindelijk kwijtschelding voor ondernemers

Ondernemers met een inkomen op of onder bijstandsniveau komen in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Dit SP-voorstel uit 2006 wordt eindelijk gerealiseerd in Amsterdam. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Om de kwijtschelding te realiseren moest eerst het Rijk de regels aanpassen en vervolgens moest de gemeente er nog het geld voor vinden. Ik ben blij dat dit nu allemaal gelukt is en dat de ondernemers die het echt heel zwaar hebben zo geholpen kunnen worden."

Lees verder
24 januari 2013

Thuiszorgmedewerkers Cordaan protesteren tegen ontslag

Door 5000 ontslagbrieven aan zorgwethouder Van der Burg aan te bieden geven de medewerkers van Cordaan aan dat ze zich niet neerleggen bij hun ontslag. Cordaan anticipeert op komende bezuinigingen en geeft medewerkers in 3 stadsdelen daarom geen contractverlenging. De SP en GroenLinks maken zich zorgen over de kwaliteit van de zorg bij Cordaan nu de ervaren krachten verdwijnen maar er nog evenveel zorg te verlenen valt. Daarom hebben de fracties de wethouder opgeroepen om zich in te zetten voor deze medewerkers en de kwaliteit van de thuiszorg.

Lees verder
23 januari 2013

Ernstige zorgen bij Amsterdamse gemeenteraad over huurexplosies van kabinet

Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad wil dat de regering de aangekondigde plannen voor de huurmarkt gaat herzien. In een aangenomen SP-motie sprak een ruime meerderheid van de gemeenteraad haar ernstige zorgen uit en riep de wethouder op met kracht door te gaan met zijn strijd hiertegen. SP-raadslid Remine Alberts: "De plannen van de regering zullen er toe leiden dat huren in Amsterdam onbetaalbaar wordt en dat renovaties en nieuwbouw stil komen te liggen. Die plannen zijn rampzalig voor Amsterdam en moeten van tafel."

Lees verder
21 januari 2013

Geld ouderenzorg moet naar werkvloer

De SP wil dat het extra geld dat het Rijk heeft uitgetrokken voor de ouderenzorg naar de werkvloer gaat en niet besteed wordt aan extra managers. Gemeenteraadslid Van der Pligt: "Nu blijkt dat in De kleine Johannes, een zorginstelling waar onlangs veel misstanden zijn geconstateerd door gebrek aan personeel, een nieuwe manager is aangenomen. Daar wordt de werkdruk voor de medewerkers niet lager van." Uit onvrede over de werkdruk leggen werknemers bij Amsta nu het werk neer. Van der Pligt: "Dat lijkt me terecht want zij werken zich uit de naad en zien op de werkvloer niets terug van het geld dat hun werk moest verlichten."

Lees verder

Pagina's

U bent hier