h

Nieuws uit 2013

28 oktober 2013

Opinie: De krokodillentranen van Ossel

PvdA-wethouder Ossel klaagt – zoals Trouw vorige week constateerde – steen en been over het Haagse huurbeleid. En terecht. Het beleid van PvdA en VVD vergroot de Amsterdamse tweedeling en het nieuwe puntenstelsel van mininster Blok verjaagt op termijn mensen met een laag of middeninkomen naar buiten de Ring. Daarmee komt het ideaal van de 'ongedeelde stad' Amsterdam in gevaar. Maar het is de gebruikelijke Amsterdamse PvdA-reflex. Door te verwijzen naar het 'grote kwaad' dat Den Haag is, wordt de eigen rol gebagatelliseerd.

Lees verder
26 oktober 2013

Meer buurtrestaurants nodig

De SP wil dat er meer wordt gedaan aan het tekort aan buurtrestaurants. Uit een vrijdag gepresenteerd onderzoek dat in opdracht van de SP is uitgevoerd, blijkt dat er in Centrum te weinig gelegenheden zijn waar buurtbewoners voor een laag bedrag met elkaar kunnen eten en waar het sociale contact centraal staat. Bovendien is de verwachting dat de behoefte aan dit soort eetgelegenheden de komende jaren toeneemt. Dit komt doordat diverse verzorgingshuizen in het stadsdeel gaan sluiten en doordat mensen langer thuis moeten blijven wonen. In de huidige verzorgingshuizen kunnen oudere buurtbewoners nog "mee-eten". In de toekomst zal dit niet meer het geval zijn.

Lees verder
25 oktober 2013

Constructiefouten in Architectenbuurt

Er lijkt iets fundamenteels mis met de twintig jaar oude woningen in de Architectenbuurt (Zeeburg). De SP bezocht enkele straten die vernoemd zijn naar Nederlandse architecten als Dick Greinier, Herman Walenkamp en Jan van der Mey. Een tiental bewoners heeft al jarenlang last van verstoppingen, overstromingen en lekkages. Bij sommige bewoners resulteert dit in schimmel, ondergelopen kruipruimtes en zelfs stroomstoringen. De hoge nota's voor water en energie vinden ze verdacht. Inspecteurs van Bouw- en Woningtoezicht menen dat de overlast het gevolg is van constructiefouten bij de bouw; vooral de leidingen zijn verkeerd aangelegd.

Lees verder
23 oktober 2013

Inzamelingsactie kinderarmoede succesvol

De SP heeft afgelopen week met succes een inzamelingsactie georganiseerd voor de voedselbank. Gewapend met flyers en een sterke boodschap over armoede onder Amsterdamse kinderen werd bezoekers van een supermarkt gevraagd iets extra's aan te schaffen om te doneren. Er werd speciaal aandacht gevraagd voor de gevolgen van armoede onder Amsterdamse kinderen: zonder ontbijt naar school bijvoorbeeld, geen deelname aan schoolreisjes en geen traktatie op school bij een verjaardag.

Lees verder
22 oktober 2013

Huurders Flevoflats in het nauw

Veel huurders van de Flevoflats in Oost komen in het nauw door de hoge huurprijzen die Ymere vraagt voor de ouderenwoningen. Dat blijkt uit onderzoek van de SP. Tiers Bakker, deelraadslid voor de SP in Oost: "De gesprekken die we voerden zijn schrikbarend. Ook al zijn het sociale huurwoningen, de praktijk wijst uit dat ze voor de doelgroep, mensen met een beperkt inkomen, niet betaalbaar zijn."

Lees verder
21 oktober 2013

Zorg voor levendige Dappermarkt

Naar aanleiding van bezorgde geluiden van kooplieden, is de SP gaan buurten op de Dappermarkt. Duo-raadslid in Oost Dessie Lividikou: "De Dappermarkt vervult een belangrijke sociale en economische functie in de buurt. Een levendige Dappermarkt met veel bezoekers is dus belangrijk."

Lees verder

Pagina's

U bent hier