h

Nieuws, maart 2015

11 maart 2015

Bied ruimte aan bewonersinitiatief Architectenbuurt (update)

(oorspronkelijk bericht 12 januari 2015) De SP wil dat het stadsdeel het bewonersinitiatief nabij de Architectenbuurt ondersteunt en zich inzet voor onderdak. Het GVB-huisje waarin de bewonersgroep nu buurtactiviteiten organiseert
dreigt binnenkort ontruimd te worden. Duo-commissielid in stadsdeel Oost Karel van der Weide: ‘In een tijd waarin vele politieke partijen de
mond vol hebben van bewonersparticipatie, initiatieven van onderaf en zelfredzaamheid, kan het stadsdeel hier de daad bij het woord voegen.’

Lees verder
11 maart 2015

Maak van Leidseplein een fietsvriendelijk plein

De SP wil dat het Leidseplein na de herinrichting een fietsvriendelijk plein wordt. Er moet meer ruimte komen voor de fiets en de fietspaden moeten duidelijk herkenbaar zijn. Bovendien wil de SP van het Leidseplein een uitstootvrijplein maken. SP-raadslid Tiers Bakker: “De positie van de fiets in dit gebied moet versterkt worden. De aankomende opknapbeurt moeten we aangrijpen om het in één keer goed te doen.”

Lees verder
6 maart 2015

SP viert behoud Aireystrook met bewoners

De SP heeft vandaag met bewoners gevierd dat de sloop van de Aireystrook van de baan is. SP-raadslid Erik Flentge en wethouder Laurens Ivens namen een taart mee voor de bewonerscommissie. De voorzitter van de bewonerscommissie bedankte de SP voor de gezamenlijke inzet in de strijd.

Lees verder
4 maart 2015

Sloop Aireystrook van de baan, woningen worden opgeknapt

Na jarenlange onzekerheid heeft Eigen Haard besloten om de woningen in de Aireystrook aan de burgemeester De Vlugtlaan niet te slopen maar op te knappen. Dat maakte het stadsdeel gisteren bekend op een bewonersavond voor de buurt. SP-raadslid Erik Flentge feliciteert de bewoners die zich hier jarenlang voor hebben ingezet. Flentge: “Dit is goed nieuws! De onzekerheid heeft veel te lang geduurd en het is mooi dat de woningen opgeknapt gaan worden. Bewoners, buurtverenigingen, erfgoedverenigingen zoals Bond Heemschut en de SP hebben hier lang voor gestreden. Actievoeren helpt!”

Lees verder
3 maart 2015

Nelly Duijndam wordt gemeenteraadslid

Nelly Duijndam wordt gemeenteraadslid voor de SP. Zij neemt de raadszetel in die vrijgekomen is na het vertrek van Maureen van der Pligt. Volgende week woensdag wordt Duijndam officieel geïnstalleerd. 

Lees verder
3 maart 2015

Ondersteun kwetsbare Amsterdammers bij zorgbeslissingen

D66 en SP willen dat er meer aandacht komt voor de ondersteuning van 'mentoren' voor kwetsbare Amsterdammers bij het maken van moeilijke zorgbeslissingen. Het probleem is dat veel te weinig zorgmedewerkers bekend zijn met deze optie, terwijl er wel kwetsbare Amsterdammers zijn die een mentor nodig hebben. SP-raadslid Remine Alberts: "In een maatschappij waarin het Rijk wil dat mensen zelfredzaam zijn, is een mentor  voor mensen die geen familie meer hebben een onmisbare schakel. De gemeente heeft de taak dat soort mentorschap goed te regelen".

Lees verder

Pagina's

U bent hier