h

Nieuws uit 2016

22 juni 2016

Strengere controle bij verkoop overheidsgebouwen

Na vragen van de SP gaat het stadsbestuur strengere controles uitvoeren bij de verkoop van overheidsgebouwen. SP-raadslid Tiers Bakker: “Als de gemeente of een andere overheidsinstantie beslist dat een pand verkocht kan worden, dan is ook dát een moment om het publieke belang in het oog te houden. Het is goed dat de gemeente hier strenger op gaat toezien.”

Lees verder
22 juni 2016

Extra geld voor focusscholen

27 scholen in aandachtwijken krijgen extra ondersteuning van de gemeente. De gemeenteraad stemde op 22 juni unaniem in met het beleidsplan Stadsscholen 020. Erik Flentge van de SP is blij met deze ruimhartige investering, die op initiatief van de SP nog extra werd opgehoogd:´"De problemen van de grote stad komen op kindervoeten deze scholen binnen. Ze hebben veel leerlingen die niet van huis uit alle kansen meekrijgen maar die dat wel verdienen." 

Lees verder
22 juni 2016

Ivens verklaart Hartenstraat bontvrij

SP-wethouder Laurens Ivens opende gisteren samen met actrice Georgina Verbaan de eerste officiële bontvrije straat van Europa in de Hartenstraat.

Lees verder
21 juni 2016

SP vraagt opheldering over huisbezoeken bij actievoerende brandweer

SP-raadslid Peter Kwint wil van de burgemeester weten waarom een actievoerende Amsterdamse brandweerman ineens de politie op huisbezoek kreeg. Kwint: “Een huisbezoek van politie is nogal intimiderend en moet alleen gebruikt worden als er bijvoorbeeld sprake is van bedreigingen of als de veiligheid in het geding is. Dit leek me een nogal buitensporig middel.”

Lees verder
21 juni 2016

Maak opvang mishandelde vrouwen toegankelijker

De SP wil dat het stadsbestuur samen met organisaties als de Blijfgroep, Veilig Thuis en migrantenorganisaties zorgt voor beter toegankelijke opvang na huiselijk geweld.  SP-raadslid Nelly Duijndam: “Helaas zien we in de praktijk dat vrouwen met een niet-westerse achtergrond vaak niet de weg weten te vinden naar een opvang. Het is belangrijk dat álle vrouwen die dat nodig hebben, hulpverlening krijgen.”

Lees verder
16 juni 2016

Woonlastenakkoord voor betaalbare huren

Het stadsbestuur heeft met de corporaties een woonlastenakkoord gesloten voor betaalbare huren. Mensen met een laag inkomen en een hoge huur krijgen huurverlaging. SP-wethouder Laurens Ivens: “In deze tijd waarin veel mensen last hebben van stijgende huren en de druk op de woningmarkt groot is, zorgt het stadsbestuur ervoor dat de huren dalen voor de mensen die dat het hardst nodig hebben.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier