h

Nieuws uit 2016

20 mei 2016

Vrijwilligersboycot vluchtelingenopvang onacceptabel

De SP vindt het onacceptabel dat het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) vrijwilligers het werk in de noodopvang voor vluchtelingen onmogelijk maakt. SP-fractievoorzitter Daniel Peters: “Er stonden vele Amsterdammers klaar om vluchtelingen welkom te heten en te helpen om het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Het is onbegrijpelijk dat het COA veel vrijwilligers het werk nu onmogelijk maakt. Ik wil dat het stadsbestuur hierover met het COA in gesprek gaat.”

Lees verder
19 mei 2016

Daklozen verdienen goede begeleiding (opinie)

De afgelopen twee jaar konden Amsterdamse daklozen van december tot en met maart elke nacht gebruik maken van de winteropvang. Daarvòòr gingen de deuren van de winterkoudeopvang alleen bij strenge koude open. Dat veranderde eind 2014 toen de gemeente de voorwaarden van de winteropvang gelijk wilde stellen aan de voorwaarden voor de bed-bad-broodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Lees verder
19 mei 2016

Gratis ov voor mantelzorgers met laag inkomen

Het stadsbestuur gaat na een voorstel van de SP een proef beginnen met gratis openbaar vervoer voor mantelzorgers met een laag inkomen. SP-raadslid Nelly Duijndam: “Ik ben hier erg blij mee. Amsterdammers die naar elkaar omkijken moeten we bedanken. Gratis openbaar vervoer zorgt voor een financiële verlichting voor mantelzorgers die zorg leveren aan iemand die elders in de stad woont.”

Lees verder
19 mei 2016

Breid sanctiepakket tegen illegale verhuur uit

De SP wil dat het stadbestuur strengere sancties mogelijk maakt voor pandeigenaren die woningen als illegaal hotel verhuren. SP-raadslid Erik Flentge: “Huiseigenaren die buiten de regels om hun huizen alleen maar aan toeristen verhuren, zijn gewoon ordinaire huisjesmelkers. Wat mij betreft pakken we dat soort uitbuiters zo hard mogelijk aan zodat zij geen cent terugzien van de woekerwinsten die ze hebben gemaakt.”

Lees verder
18 mei 2016

Drukte bij SP-hulpdienst in Holendrecht

Foto: SP / amsterdam.sp.nl/zuidoost

Veel bewoners van Holendrecht hebben behoefte aan informatie over beschikbare armoederegelingen. Dat bleek uit de grote aantallen bezoekers van de SP-hulpdienst in Amsterdam-Zuidoost zaterdag. Extra spreektafels en een wachtruimte waren nodig om alle bewoners op te kunnen vangen. Hulpdienst-medewerker Carlien Boelhouwer: "Gelukkig is het ons wel gelukt om iedereen die op ons spreekuur af kwam verder te helpen met informatie en soms het daadwerkelijk aanvragen van voorzieningen."

Lees verder
17 mei 2016

Begin offensief tegen te hoge kamerhuren

De SP wil dat het stadsbestuur een voorlichtingscampagne begint om te hoge huren van studentenkamers tegen te gaan. SP-raadslid Erik Flentge: “Het huurrecht in Nederland heeft regels over hoe hoog de huur van je kamer mag zijn. Huisjesmelkers lappen die regels aan hun laars en studenten weten vaak niet dat ze daar wat aan kunnen doen. Dat moet beter zodat er een einde komt aan deze vorm van uitbuiting van studenten.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier