h

Nieuws uit 2013

24 maart 2013

Grote opkomst vluchtelingendemonstratie

Zo'n tweeduizend mensen trotseerden zaterdagmiddag de kou om deel te nemen aan de demonstratie 'geen vluchteling op straat of in de cel'. Ook de SP deed mee aan de actie die opriep voor een humaan asielbeleid en fatsoenlijke opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Lees verder
22 maart 2013

Laat reizigers draagvleugelboot aan het woord

Op 21 maart zijn de SP, GroenLinks en de Ouderenpartij Noord-Holland een enqute gestart onder de reizigers van de draagvleugelboot tussen Amsterdam en Velsen-Zuid. Wat vinden zij van de dreigende stopzetting van deze unieke verbinding? Wat zijn hun alternatieven en wat vinden zij van de prijs van het vervoer? Dit zijn belangrijke vragen waar Gedeputeerde Staten (VVD, PvdA, D66 en CDA) van de provincie Noord-Holland geen boodschap aan lijken te hebben.

Lees verder
22 maart 2013

Brief over toegangskaartjes inhuldiging koning

Aan de voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, mr. G.J. de Graaf
Postbus 20017
2500 EA Den Haag

Lees verder
21 maart 2013

Spreek Poetin aan op mensenrechtenschendingen Rusland

De Russische president Vladimir Poetin brengt op 8 april een bezoek aan ons land, ter gelegenheid van de officile opening van het Nederland-Ruslandjaar. De Amsterdamse fracties van D66, GroenLinks, Red Amsterdam en de SP maken zich ernstige zorgen over de mensenrechtensituatie in Rusland en roepen burgemeester Van der Laan op om dit aan de orde te stellen tijdens het bezoek van president Poetin aan Amsterdam.

Lees verder
20 maart 2013

Bied plek aan buurtatelier Buitenveldert

De SP wil dat er een plek blijft voor het atelier dat nu in het buurthuis in Buitenveldert zit en waar creatieve cursussen worden gegeven. Het atelier dreigt nu zijn plek in het buurthuis te verliezen omdat er in de betreffende ruimte een Ouder Kind Centrum (OKC) moet komen. Fractievoorzitter van de SP in zuid Roya Moayyed: "Wij vinden het belangrijk dat de activiteiten van het atelier mogelijk blijven. Op die manier kunnen er op een toegankelijke manier activiteiten blijven worden georganiseerd die goed zijn voor de buurt en haar bewoners."

Lees verder
20 maart 2013

Opschoning antikraak en tijdelijke verhuur mogelijk

Op aandringen van de SP gaat wethouder volkshuisvesting Ossel met de woningbouwcorporaties in gesprek over tijdelijke verhuur en antikraak. De inzet daarbij is dat de maximale termijn van tijdelijke verhuur niet wordt opgerekt en dat het wenselijk is dat woningen teruggaan naar de reguliere verhuur wanneer bouwplannen worden uitgesteld. SP-raadslid Remine Alberts: "Tijdelijke verhuur en antikraak zijn goede middelen om tijdelijke leegstand te voorkomen. Maar we zien nu steeds meer woningen waar deze middelen al jarenlang worden gebruikt omdat de sloop- en renovatieplannen worden uitgesteld of afgeblazen. Zulke woningen moeten weer als normale huurwoning worden verhuurd zodat de bewoners fatsoenlijke huurrechten hebben."

Lees verder

Pagina's

U bent hier