h

Nieuws uit 2013

14 maart 2013

Amsterdam roept op tot eerlijke spelregels voor het leerlingenvervoer

Amsterdam wil dat leerlingen die op basis van levensovertuiging een school op afstand kiezen geen aanspraak meer kunnen maken op een vervoersvergoeding. Een voorstel van SP-gemeenteraadslid Maureen van der Pligt hiertoe werd door de gemeenteraad aangenomen: "De SP wil dat de vergoeding voor ouders die een school kiezen buiten de eigen buurt op basis van een geloofsovertuiging wordt stopgezet. De Amsterdamse regels wat betreft het leerlingenvervoer moeten worden aangepast zodat alle leerlingen gelijkwaardig worden behandeld."

Lees verder
14 maart 2013

Geen voorrang raadsleden bij troonswisseling (Update)

De SP vindt dat gemeenteraadsleden geen voorrang dienen te krijgen boven andere Amsterdammers voor een plekje voor de troonswisseling in de Nieuwe Kerk. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Ik schijn straks een uitnodiging te ontvangen maar ik zie niet in dat voor mijn werk als raadslid dit werkbezoek relevant is. Er zijn genoeg mensen in Amsterdam die zelden een leuk evenement kunnen bijwonen omdat ze in armoede leven. Of mensen die echte fans zijn van het koningshuis. Laat de mensen die het echt kunnen waarderen genieten van deze gebeurtenis."

Lees verder
13 maart 2013

Zorg voor voldoende opvangplekken daklozen

De SP wil dat er over de stad verspreid voldoende opvangplekken zijn voor dak- en thuislozen. Daarom steunt de SP de oproep van daklozen uit opvanglocatie De Haven nabij Centraal Sation om sluiting van die locatie voorkomen. Zij boden daartoe handtekeningen en brieven aan het stadsbestuur aan. SP-raadslid Maureen van der Pligt: "Het moet voorkomen worden dat daklozen de dupe worden van de gemeentelijke bezuinigingen. Voldoende en gespreid aanbod van opvangplekken voorkomt dat mensen op straat belanden en dat de buurt daar problemen van ondervindt."

Lees verder
13 maart 2013

Verstandelijk beperkte jongen na week cel weer vrij

Na een week te hebben vastgezeten is een verstandelijk beperkte jongen weer vrijgelaten uit de gevangenis. De jongen werd opgepakt op weg van zijn naschoolse dagbesteding naar huis nadat zijn taxibusje werd aangehouden door een motoragent. Hij beschikte niet over een verblijfsvergunning. SP-raadslid Maureen van der Pligt heeft zich hard ingezet om de jongen vrij te krijgen. Van der Pligt: "Het is schandalig dat deze jongen zo lang opgesloten is geweest vanwege zijn verblijfsvergunning, terwijl hij een verstandelijke beperking heeft. Ik dacht dat we in een beschaafd land woonden."

Lees verder
13 maart 2013

Amsterdam eist een goede treinverbinding met Brussel

Amsterdam en omliggende gemeenten willen dat er weer een rechtstreekse intercityverbinding komt tussen Amsterdam en Brussel. Deze verbinding is komen te vervallen toen de Fyra wegens disfunctioneren van het spoor is gehaald. SP en GroenLinks vinden het van belang voor de stad en de Amsterdamse regio dat reizigers weer snel naar Brussel kunnen zonder overstap in Den Haag. Het voorstel van deze twee partijen werd omarmd door de stadsregio.

Lees verder
12 maart 2013

Kinderarmoede onder aandacht gebracht

Stadszender AT5 besteedt de hele week aandacht aan kinderarmoede. Onlangs meldde de SP al dat een kwart van de Amsterdamse kinderen in armoede opgroeit. Fractievoorzitter van de SP Laurens Ivens: "Het is heel goed dat dit grote probleem onder de aandacht wordt gebracht. Bijna 40.000 kinderen groeien in Amsterdam in armoede op en dat is onacceptabel."

Lees verder

Pagina's

U bent hier