h

Nieuws uit 2013

5 april 2013

Strijd voor ongedeelde stad

De SP wil dat het stadsbestuur zich maximaal inzet om Amsterdam een ongedeelde stad te laten zijn. Vanwege steeds hogere huurprijzen en verkoop van sociale huurwoningen dreigt er binnen de ring steeds minder plek te zijn voor mensen met een laag inkomen. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Het laatste wat we moeten willen is een tweedeling in Amsterdam waar huishoudens met een laag inkomen naar de rand van de stad worden verbannen. Het is nodig dat alle zeilen worden bijgezet om dat te voorkomen."

Lees verder
4 april 2013

OpSPraak: Huurders voor het blok

Het woonakkoord van VVD, PvdA, D66, CU en SGP is slecht nieuws voor huurders. Bovenop de jaarlijkse huurverhoging komt een inkomensafhankelijke verhoging. Corporaties betalen enorme huurheffingen, en als gevolg daarvan worden onderhoud en nieuwbouw uitgesteld. Daarnaast is leegstand aan de orde van de dag. In politiek caf opSPraak gingen SP-raadslid Remine Alberts, Arco Leusink van de huurdersvereniging Amsterdam en Erik Maassen van de Nederlandse Woonbond in gesprek met de aanwezigen.

Lees verder
3 april 2013

Wantoestanden Amsta moeten worden aangepakt

De SP wil dat er aan de wantoestanden in de zorginstellingen van Amsta heel snel een einde komt. Uit een rapport van Abvakabo FNV blijkt dat de 3,5 miljoen euro, die extra is uitgetrokken door het Rijk, niet aan zorg wordt besteed maar aan planners en roostermakers. SP-gemeenteraadslid Maureen van der Pligt: "Naast de heldere conclusies uit het rapport krijgen we nog meer signalen dat het slecht gaat in instellingen van Amsta. Zo vertelde een vader van Villa Spijker van Amsta dat er geen luiers genoeg zijn voor zijn gehandicapte dochter en mogelijk zijn de toetjes wegbezuinigd in een andere Amsta instelling de Kleine Johannes. Zulke wantoestanden kunnen we niet accepteren."

Lees verder
3 april 2013

Gemeenteraad Amsterdam: maak opvang uitgeprocedeerde asielzoekers mogelijk

De gemeenteraad van Amsterdam heeft vanmiddag een voorstel van SP, GroenLinks, PvdA, D66, PvdD en Red aangenomen om opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers mogelijk te maken. Deze week dreigt de groep asielzoekers die nu nog in de Vluchtkerk verblijft op straat te belanden. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: “Nederland is een beschaafd land en vluchtelingen horen niet op straat terecht te komen. Het is een goede zaak dat een meerderheid van de gemeenteraad het stadsbestuur nu heeft opgedragen dit te voorkomen."

Lees verder
3 april 2013

Betere afspraken markt en winkeliers Sierplein

Op aandringen van de SP ondersteunt het stadsdeel de winkeliers en de marktkooplieden van het Sierplein bij het maken van betere afspraken. Op die manier kan voorkomen worden dat markt en de winkels elkaar wegconcurreren en uiteindelijk het Sierplein leeg komt te staan. SP-deelraadslid in Nieuw-West Erik Bobeldijk: "Wij vinden het belangrijk dat er goede voorzieningen zoals winkels blijven op buurtniveau. Bij een leegstaand winkelcentrum is niemand gebaat."

Lees verder
3 april 2013

Burgemeester slaat plank mis met afstandscriterium coffeeshops

Er moet een serieuze aanpak komen van de problematiek rondom softdrugs, in plaats van dat coffeeshops in de buurt van scholen worden gesloten. Dat stellen D66 en SP in reactie op de plannen van burgemeester Van der Laan om coffeeshops binnen 250 meter loopafstand van scholen te sluiten, het zogenoemde afstandscriterium. Volgens SP en D66 is de maatregel willekeurig en helpt hij niet om problemen rondom softdrugsgebruik onder jongeren op te lossen. In plaats daarvan zou de gemeente beter kunnen inzetten op goede voorlichting en aanpak van coffeeshops die softdrugs verkopen aan minderjarigen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier