h

Nieuws uit 2013

8 maart 2013

Baliepersoneel beter betrokken bij bezuinigingen

Op verzoek van de SP wordt het Amsterdamse baliepersoneel beter betrokken bij de enorme bezuinigingen op de dienstverlening. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Er moet binnen de gemeente jaarlijks 13 tot 17 miljoen op de dienstverlening bezuinigd worden. Een fors bedrag met grote gevolgen voor alle medewerkers. Vaak weten zij het beste waar besparingen handig te realiseren zijn. Op mijn verzoek gaat wethouder Van der Burg er voor zorgen dat hun bezuinigingsvoorstellen serieus genomen gaan worden."

Lees verder
6 maart 2013

Kamerleden brengen nacht door in de Vluchtkerk

Kamerleden Linda Voortman (GroenLinks), Jol Voordewind (ChristenUnie) en Sharon Gesthuizen (SP) zullen in de nacht van 9 op 10 maart uit solidariteit met de daar verblijvende vluchtelingen overnachten in de Amsterdamse Vluchtkerk. Dit doen zij uit protest tegen het Nederlandse asielbeleid.

Lees verder
5 maart 2013

Onderzoek of Amsterdams Woningbedrijf mogelijk is

De SP wil dat de gemeente Amsterdam gaat onderzoeken of het mogelijk is om een eigen woningbedrijf te starten. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "In Amsterdam is een groot tekort aan betaalbare woningen. Als bestaande woningcorporaties niet kunnen of willen bouwen moet iemand anders het doen. Laten we zo snel mogelijk onderzoeken of de gemeente een eigen Woningbedrijf kan beginnen om de Amsterdammers een dak boven het hoofd te bieden."

Lees verder
5 maart 2013

Onderzoek Amsterdams Woningbedrijf

De afgelopen maand werd bekend dat de bouw van woningen bijna volledig stil is komen te liggen in Amsterdam. Plannen voor de bouw van sociale huurwoningen vervallen of worden uitgesteld. De productie lijkt gereduceerd te worden tot een derde van normaal.

Lees verder
4 maart 2013

Inspreken Actiegroep Houthavens bij deelraad succes

Het inspreken van Actiegroep Houthavens bij de deelraad van stadsdeel West is succesvol verlopen. De roep om duidelijkheid werd begrepen en veel deelraadsleden reageerden positief op de oproep om op zoek te gaan naar oplossingen voor de onzekere bewoners van de containerwoningen in de Houthavens. De stadsdeelwethouder zal in gesprek gaan met de bewoners om meer duidelijkheid te verschaffen en de problemen tevens aankaarten bij de gemeenteraad.

Lees verder
1 maart 2013

Bebouw braakliggend terrein

Woningcorporaties Rochdale en Stadgenoot stellen de grond in de houthavens ter beschikken aan andere partijen om dit braakliggende terrein te bebouwen. Tot nu toe hielden de corporaties nog steeds vast aan hun zogenoemde 'grondposities' waardoor de grond braak bleven liggen. De SP verzet zich al lange tijd tegen het op papier bezet houden van braakliggende terreinen en is verheugd dat beide corporaties deze stap nu zetten. SP-raadslid Remine Alberts: "Het is spijtig dat de bouw van nieuwe huizen door Rochdale en Stadgenoot niet doorgaat, maar het is goed dat zij de grond nu teruggeven aan de gemeente. Zo kan er nu gezocht worden naar een nieuwe bouwer in plaats van dat de grond onnodig lang blijft braak liggen."

Lees verder

Pagina's

U bent hier