h

Nieuws uit 2013

12 maart 2013

Uitbuiting bij Bastion Hotel

Schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw Van der Pligt (SP) inzake onderbetaling in de schoonmaakbranche.

Lees verder
12 maart 2013

Behoud haltes Amstelveenlijn

De SP wil dat alle bestaande haltes van sneltramlijn 51 blijven bestaan. De partij pleit voor een verbetering van het plan voor de aanpassing van de Amstelveenlijn. De stadsregio Amsterdam is van plan de bestaande lijn 51 op te knippen in twee of drie stukken n wil daarnaast nog vijf haltes opheffen. Volgens de SP is dit plan een grote verslechtering voor veel reizigers.

Lees verder
11 maart 2013

Wallenaanpak niet voor rekening huurders Stadgenoot

Door onrendabele investeringen op de Wallen dreigt een dochteronderneming van woningcorporatie Stadgenoot (NV Stadsgoed) failliet te gaan. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Huurders mogen niet de dupe worden van de geldverkwistende plannen van voormalig wethouder Asscher. De miljoenen waarmee louche ondernemers zijn uitgekocht mogen niet ten koste gaan van het onderhoud aan sociale huurwoningen."

Lees verder
11 maart 2013

Dreigend faillissement NV Stadsgoed

Juli vorig jaar werd bekend dat het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) een negatief advies heeft gegeven over de aankoop van panden in het Wallengebied door NV Stadsgoed. De SP heeft hier toen schriftelijke vragen over gesteld waarop het College antwoordde dat NV Stadsgoed een gezond bedrijf is. Afgelopen zaterdag lazen wij in het Parool dat NV Stadsgoed bijna failliet is.

Lees verder
11 maart 2013

Schoonmakers Bastion Hotel onderbetaald

In het Bastion Hotel in Amsterdam worden Amsterdamse schoonmakers, blijkens meldingen die bij ons binnenkomen, zwaar onderbetaald. Schoonmakers krijgen soms stukloon: zij worden per schoongemaakte kamer betaald, voor elke kamer krijgen ze slechts 15 minuten de tijd. In de praktijk komt dit soms neer op een uurloon van 2 euro per uur.

Lees verder
8 maart 2013

Huurders Ymere verdienen betere behandeling

De SP vindt dat Ymere reparatieverzoeken van huurders beter moet afhandelen en onderhoudsachterstanden moet voorkomen. Op basis van onderzoek onder de huurders blijkt dat huurders erg ontevreden zijn hierover. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Van huurders verwacht Ymere dat zij elke maand op tijd hun huur betalen. Op hun beurt mogen huurders van hun woningcorporatie verwachten dat klachten op een duurzame manier worden verholpen en het onderhoud op peil is."

Lees verder

Pagina's

U bent hier