h

Nieuws uit 2013

13 april 2013

Buit uitkeringsgerechtigden niet uit

De SP vindt dat de gemeente zich moet houden aan de gerechtelijke uitspraak dat uitkeringsgerechtigden niet zomaar verplicht mogen worden om (bijna) volledige werkweken te werken. Van der Pligt: "Wij verzetten ons al langer tegen het feit dat er regulier werk wordt gedaan door mensen die daartoe worden verplicht door een uitkeringsinstantie. Voor fatsoenlijk werk moet fatsoenlijk betaald worden. Nu werken er mensen voor hun uitkering onder slechte voorwaarden en zonder perspectief op een echte baan. Ik verwacht dat de gemeente, na deze gerechtelijke uitspraak, een einde zal maken aan deze praktijk."

Lees verder
11 april 2013

Op Koninginnedag fietsend door IJtunnel naar Noord

De SP wil dat stadsdeel Noord toegankelijk blijft op Koninginnedag en stelt daarom voor de IJtunnel deels open te stellen voor fietsers. Dit is nodig omdat het Buiksloterwegveer vanaf 17:30 uur niet meer kan varen vanwege de Koningsvaart. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Het belooft een drukke feestdag te worden, zorg dat mensen uit Noord daar ook volop aan mee kunnen doen."

Lees verder
11 april 2013

Behoud Bijlmerbajes voor werkgelegenheid en veiligheid

De SP roept burgemeester Van der Laan op om kenbaar te maken aan VVD-staatssecretaris Teeven dat zijn plan om 3 gevangenissen in Amsterdam te sluiten onverstandig en onwenselijk is. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Voor de werkgelegenheid en de veiligheid is het geen goede zaak als de Bijlmerbajes, Penitentiaire Inrichting Havenstraat en De Tafelbergweg gaan sluiten. Zo'n duizend mensen zullen hierdoor rechtstreeks op straat komen, maar ook leveranciers en servicebedrijven zullen hierdoor werkgelegenheid verliezen. Daarnaast is het voor de veiligheid van de stad erg ongewenst als veel meer gevangenen voortaan alleen door een enkelband bewaakt zullen worden."

Lees verder
10 april 2013

Blok pakt alle huurders met extra belasting

Vanaf 1 juli gaan bij veel huurders de huur omhoog. De woningcorporaties mogen de huren verhogen omdat minister Blok een extra heffing oplegt aan de corporaties. Door de huurverhoging afhankelijk te maken van het inkomen lijkt er een rechtvaardiging gezocht te worden voor deze Blokbelasting. Of deze inkomensafhankelijke huurstijging echt effectief is, is nog maar de vraag.

Lees verder
10 april 2013

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

In 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Uiteraard zal de SP daar weer aan meedoen. Ook voor de stadsdeelraden zoeken wij kandidaten. Er is nog veel onduidelijk over de het nieuwe stadsdeelstelsel. Maar we hebben als SP Amsterdam hoge ambities: we willen Amsterdam socialer maken. Daarvoor willen we overal zijn waar we invloed kunnen uitoefenen.

Lees verder
8 april 2013

Houd het Diemerpark autovrij

De SP wil dat het Diemerpark autovrij blijft en wil voorkomen dat het stadsdeelbestuur 62 parkeerplaatsen gaat aanleggen bij Sportpark IJburg. SP-fractievoorzitter in stadsdeel Oost Meta Meijer: "Het park wordt veel gebruikt door mensen met kinderen, wandelaars, sporters, skaters, noem maar op. Auto’s horen wat ons betreft niet thuis in het park. Wij roepen het stadsdeelbestuur op om af te zien van de plannen voor de parkeerplekken en het Diemerpark groen en autovrij te houden."

Lees verder

Pagina's

U bent hier