h

Nieuws uit 2013

19 april 2013

Verjaardag arm kind hoort ook een feestdag te zijn

De SP vindt dat voor elk kind de verjaardag een feestdag moet zijn. Het gebeurt echter regelmatig dat kinderen in de armoede hun verjaardag helemaal niet kunnen vieren. De SP heeft daarom het stadsbestuur opgeroepen om te gaan samenwerken met stichting Jarige Job die verjaardagsboxen verstrekt aan arme gezinnen. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Een kind hoort met zijn of haar verjaardag een hele dag het middelpunt van alle aandacht te zijn. Dat is geen overbodige luxe maar hoort bij normaal opgroeien. Als de gezinnen dit zelf niet kunnen realiseren moeten ze ondersteund worden."

Lees verder
19 april 2013

Voorkom verder oplopen van wachttijd voor huurwoning

De SP wil dat het stadsbestuur voorkomt dat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen nog verder oplopen dan de huidige 11,5 jaar. De gemeente moet daarom een stokje steken voor de introductie van loting bij het toewijzen van een woning. Gemeenteraadslid Remine Alberts: "Het toewijzen van woningen op basis van inschrijfduur betekent voor iedereen lang wachten maar is wel eerlijk. Door te loten kunnen mensen die een half jaar ingeschreven staan een woning krijgen terwijl een gezin dat er al 11 jaar op wacht gepasseerd wordt. Ik noem dit voordringwoningen en vind het een systeem van willekeur."

Lees verder
18 april 2013

Scholen mogen leerlingen niet weigeren vanwege Citoscore

De wethouder onderwijs is het met de SP eens dat scholen geen leerlingen mogen weigeren omdat ze mogelijk extra ondersteuning nodig hebben of niet hoog zullen scoren op de Citotoets. De angst van de SP dat scholen dit zouden doen omdat ze worden afgerekend op basis van behaalde Citoscores lijkt de waarheid te worden. SP-gemeenteraadslid Maureen van der Pligt: "Wij hebben ons altijd verzet tegen deze zogenaamde Asschernorm. Dit leidt tot selectie aan de poort en dus tot toenemende segregatie. Ik ben blij dat wethouder Hilhorst heeft gezegd dat hij dit ook onacceptabel vindt en er iets aan gaat doen."

Lees verder
17 april 2013

Stadsdeel in gesprek met Ymere en bewoners Marnixblokken

Op aandringen van de SP gaat het stadsdeelbestuur in gesprek met Ymere en de bewoners van de Marnixblokken over de inspraak van de bewoners bij de aankomende renovatie. Volgens de bewoners lapt woningcorporatie Ymere de inspraakregels aan zijn laars. Tot nu toe wezen stadsdeel en gemeente naar elkaar als toezichthouder en hadden de bewoners het nakijken. Fractievoorzitter van de SP Nelly Duijndam: "Dit is een klein stapje vooruit. Inspraak bij renovatie is een belangrijk goed en het is goed dat bewoners nu weten waar ze terecht kunnen als zij vinden dat zij niet worden gehoord."

Lees verder
15 april 2013

Extra straf bij diefstal rijbewijs verdwijnt

Na vijf jaar wordt er een voorstel van de SP uitgevoerd om mensen na diefstal van een identiteitsbewijs of rijbewijs niet nog eens extra te straffen bij het gemeenteloket. Mensen die hun paspoort of rijbewijs kwijt zijn moeten nu nog vermissingskosten betalen bovenop de aanschafprijs voor een nieuw exemplaar. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Voor mensen die onzorgvuldig hiermee omgaan valt daar nog wat voor te zeggen, maar om slachtoffers van een misdrijf nog eens extra op kosten te jagen is ongepast. Gelukkig ziet de burgemeester dat nu ook in."

Lees verder
15 april 2013

Uitspraak rechter werken voor uitkering

Recent heeft de rechtbank in Zeeland de uitspraak gedaan dat de werkdwang die uitkeringsgerechtigden tegenwoordig krijgen opgelegd, om als tegenprestatie met behoud van uitkering (vrijwilligers-)werk te doen, niet opgelegd zou mogen worden voor 32 uur per week en het moet gaan om additioneel werk wat geen reguliere arbeid mag verdringen en alleen voor korte tijd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier