h

Nieuws uit 2013

19 maart 2013

Kom afspraken afsluiting Oosterpark na

De SP wil dat het stadsdeel in de toekomst de afspraken rondom het afsluiten van het Oosterpark gaat naleven. Eerder werd afgesproken dat het Oosterpark nog maar n keer per jaar mag worden afgesloten maar nu blijkt dat in 2013 het park drie keer mag worden afgesloten voor betaalde evenementen. SP-deelraadslid Tiers Bakker: "Wij zijn er trots op dat het Oosterpark zo’n geliefde locatie is. Maar wij vinden het wel belangrijk dat het park open en toegankelijk is voor iedereen."

Lees verder
16 maart 2013

Geef bewoners Marnixblokken inspraak bij renovatie

De SP wil dat het stadsdeelbestuur haar best doet om bewoners van de Marnixblokken en Ymere om de tafel te krijgen zodat bewoners hun recht op inspraak kunnen uitoefenen. SP-fractievoorzitter in Centrum Nelly Duijndam: "Bewoners vinden dat hun inbreng genegeerd wordt door Ymere maar de gemeente en het stadsdeelbestuur willen niet ingrijpen en schuiven de verantwoordelijkheid telkens van zich af. Wij willen dat de goedkeuring voor de renovatieplannen wordt ingetrokken zodat de bewoners en Ymere weer om de tafel kunnen gaan zitten. Grootscheepse renovatie van je woning is enorm ingrijpend in je levenssfeer en participatie moet daarom zeer zorgvuldig gebeuren."

Lees verder
16 maart 2013

Luister naar bewoners Elandsgracht

De SP wil dat het stadsdeel rekening houdt met de wensen van de bewoners van de Elandsgracht. In plaats daarvan kiest het stadsdeelbestuur voor een impopulaire en onnodig dure opknapbeurt. Tot die conclusie komt de SP nadat een eerder compromis met de bewoners en een bewonersinitiatief door de deelraad naar de prullenbak zijn verwezen. SP-deelraadslid Frans Icke: “Dit is een rare procedure. Eerst mogen de bewoners in de deelraadsvergadering komen opdraven om hun eigen plan te bepleiten en even later wordt een compleet ander plan van GroenLinks, D66 en PvdA aangenomen. Zoals al eerder is gebleken is bewonersparticipatie in Centrum een wassen neus.”

Lees verder
15 maart 2013

Protest tegen misbruik tijdelijke verhuur

Vrijdagmiddag vond er een protestactie plaats bij het hoofdkantoor van woningcorporatie Rochdale tegen misstanden rondom tijdelijke verhuur. Huurdersvereniging Oost, de Bond Precaire Woonvormen en de SP boden Rochdale een petitie aan die oproept te stoppen met de wanpraktijken rondom tijdelijke verhuur. Tiers Bakker, SP-deelraadslid in Oost: "Rochdale gaat op een slechte manier om met tijdelijke verhuur en komt haar verplichtingen als volkshuisvester niet na. Wij willen dat Rochdale gaat doen waarvoor ze is opgericht, namelijk betaalbare woningen verhuren met eerlijke huurcontracten."

Lees verder
14 maart 2013

Fietsroute Beethovenstraat blijft veilig

De bouw van twee kantoren aan de Zuidas zal geen gevaarlijke fietssituatie op de Beethovenstraat opleveren. Het voorstel van Partij voor de Dieren, SP, Red Amsterdam en PvdA om de veilige fietsroute bij het Beatrixpark te behouden is unaniem in de gemeenteraad aangenomen.

Lees verder
14 maart 2013

Opinie: Amsterdam laat huurders in de steek

Amsterdam laat de huurders in de steek. Van grote criticaster van de woonplannen uit het regeerakkoord, lijkt het stadsbestuur nu een loyale volgeling van het vernieuwde woonakkoord te zijn geworden. Dat de corporaties 1,75 miljard moeten afstaan die door de huurders moeten worden betaald, deert blijkbaar niet meer.

Lees verder

Pagina's

U bent hier