h

Bewoners Adelaarsweg willen einde aan geluidsoverlast

5 september 2015

Bewoners Adelaarsweg willen einde aan geluidsoverlast

De bewoners van de Adelaarsweg zijn de overlast van voorbijrazend verkeer meer dan zat. Zij willen dat er snel maatregelen worden genomen om de ergste geluidshinder tegen te gaan. Dat blijkt uit een rondgang van de SP in de buurt.

Foto: Gerben van der Veen
Veel mensen ten noorden van de Johan van Hasseltweg hebben erg veel geluidsoverlast, als gevolg van de naastgelegen op- en afrit richting Nieuwe Leeuwarderweg. Twaalf jaar geleden zijn, wegens werkzaamheden, deze schermen verwijderd. Ondanks eerdere beloftes zijn andere schermen rondom de weg bijna klaar, maar gebeurt rond de Adelaarsweg nog steeds niets. Bewoners zijn boos en willen dat  de geluidswal zo snel mogelijk wordt terug geplaatst.

SP-fractielid in Noord Robert Brand snapt de boosheid van bewoners: “Er zijn in het verleden beloftes gedaan om de geluidsoverlast aan te pakken. Deze zijn niet nagekomen, en bewoners zitten nog steeds in de lawaai. Daar moet wat aan gedaan worden.” 

De SP toog de buurt in, om te praten met bewoners over de overlast, het plaatsen van een geluidswal en hoe deze er uit zou moeten zien. Ook bewoners ten zuiden van de Johan van Hasseltweg zijn om hun mening gevraagd. Zij gaven aan minder last van het geluid te hebben. Toch zijn zij niet tegen geluidsschermen, zolang deze het uitzicht maar niet teveel verpesten. Een combinatie van geluidswering en beplanting werd daarbij genoemd. 

De SP gaat kijken hoe de geluidsoverlast kan worden verminderd. “Hoogste tijd dat eerder gedane beloftes worden nagekomen. Bewoners hebben al lang genoeg moeten wachten,” aldus Brand.

U bent hier