h

Maak actieplan tegen tweedeling door OV

16 juli 2019

Maak actieplan tegen tweedeling door OV

Foto: SP

Amsterdam moet per direct een actieplan opstellen tegen de toegenomen ongelijkheid in de stad als gevolg van de opening van de Noord-Zuidlijn. SP-raadslid Tiers Bakker: “Het is onacceptabel dat openbaar vervoer leidt tot tweedeling in de stad. Iedere Amsterdammer verdient betaalbaar openbaar vervoer in zijn of haar buurt. Hoog tijd dat de gemeente ingrijpt.”

Uit onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction blijkt dat de komst van de Noord-Zuidlijn zorgt voor meer tweedeling in de stad. De voordelen van de nieuwe lijn komen vooral terecht bij mensen die al veel aanbod van openbaar vervoer hadden. Daarentegen staat dat Amsterdammers uit Noord en Nieuw-West – mensen die juist vaker afhankelijk zijn van openbaar vervoer – door de komst van de Noord/Zuidlijn slechter af zijn. Een aantal directe verbindingen is verloren gegaan, men moet vaker overstappen en men is meer geld kwijt aan openbaar vervoer.

De conclusies komen overeen met eerder onderzoek van de SP. Ook de SP concludeerde dat Amsterdammers uit Noord, West en Nieuw-West er op achteruit zijn gegaan doordat lijnen en haltes zijn opgeheven. De bevinding dat de nieuwe lijn leidt tot meer tweedeling laat zien dat de situatie nog erger is dan gedacht.

Reden voor de SP om alarm te slaan en het stadsbestuur op te roepen actie te ondernemen tegen de tweedeling als gevolg van de Noord-Zuidlijn. SP-raadslid Tiers Bakker: “SP was vanaf het allereerste begin tegen de Noord-Zuidlijn. We vonden het een duur prestigeproject waarbij we vraagtekens zetten bij de meerwaarde. Nu, € 3 miljard later, blijkt dat de lijn zorgt voor een grotere tweedeling in de stad. Dat is onacceptabel. Iedere Amsterdammer heeft recht op betaalbaar openbaar vervoer in zijn of haar buurt, niet alleen de happy few. We roepen het stadsbestuur op om met grote spoed een actieplan te maken om deze tweedeling tegen te gaan.”

U bent hier