h

Nieuws uit 2013

16 oktober 2013

Fatsoenlijke wisselwoning bij renovatie Beukelscomplex (update)

(oorspronkelijk bericht 03-10-2013) "De huurders van het Willem Beukelscomplex, die hun woning uit moeten vanwege renovatie, moeten fatsoenlijk bewoonbare wisselwoningen aangeboden krijgen." Dit is de reactie van SP-deelraadslid Tiers Bakker op klachten van de bewoners over de slecht onderhouden en kleine wisselwoningen. "Ymere beweert dat er geen geschiktere woningen voorhanden zijn. Maar een echtpaar van halverwege de zeventig kun je niet in een bovenwoning plaatsen. Ymere moet echt meer doen om passende woningen aan te bieden."

Lees verder
15 oktober 2013

Tijdelijke huurcontracten spelen Amsterdammers tegen elkaar uit (opinie)

Het klinkt zo leuk: betaalbaar wonen met jongerencontract. Aantrekkelijk ook, want met een gemiddelde wachttijd van 10 jaar voor een sociale huurwoning ben je al geen jongere meer tegen de tijd dat je een woning aangeboden krijgt. Daarom zijn corporaties Eigen Haard, Rochdale en Stadgenoot nu gestart met een experiment: Jongeren tussen de 18 en 22 krijgen voorrang op een woning, maar moeten de woning voor hun 26e weer verlaten. Zo heb je in ieder geval een fatsoenlijke kans op een woning als jongere. Klinkt aantrekkelijk, nietwaar? Maar er is een schaduwkant.

Lees verder
15 oktober 2013

Onderzoek luchtkwaliteit A10-West

Volgens SP-raadslid Remine Alberts moet snel onderzocht worden wat de Amsterdamse luchtkwaliteit te lijden heeft gehad onder de verhoging van de maximum snelheid op de Ring-A10. Aanleiding is een Rotterdams onderzoek waaruit blijkt dat de uitstoot van stikstofdioxine maar liefst twee en een half keer zo hard gestegen is als de berekeningen van verkeersminister Schultz hadden voorspeld.

Lees verder
11 oktober 2013

Overlastaanpak Panama steeds iets beter

De aanpak van de overlast rondom club Panama aan de Oostelijke Handelskade gaat steeds beter. Dat concludeert de SP die zich hier al jaren voor inzet. Duo-deelraadslid voor de SP in Oost Dessie Lividikou: “Met kleine stapjes gaan we vooruit. Wij hebben de klachten van buurtbewoners geagendeerd in de deelraad. Het is goed om te zien dat de wethouder deze klachten steeds serieuzer neemt en dat dit tot verbetering leidt.”

Lees verder
10 oktober 2013

Geen dure parkeerplek voor autoloze huurder

Volgens SP-raadslid Remine Alberts moet een einde komen aan het verplicht afnemen van een parkeerplek bij je huurhuis, ook als je geen auto hebt. "Prima dat huurders hun auto in het pand kunnen parkeren, maar waarom zou je betalen voor iets waar je geen behoefte aan hebt? Er moet een einde komen aan de verplichte koppelverhuur van appartement en parkeerplaats."

Lees verder
10 oktober 2013

Sarphatihuis bewijst noodzaak crisisdienst zorgkwaliteit

Volgens SP-duoraadslid Peter Kwint is het hard nodig dat Amsterdam zelf zorginstellingen die slechte kwaliteit leveren gaat controleren en ondersteunen. Directe aanleiding is de chaos bij het Sarphatihuis, waar de Inspectie voor de Gezondheidszorg stapels tekortkomingen constateerde. "Dat deed de Inspectie goed, maar wij willen een gemeentelijk zorginspectieteam dat niet alleen gebreken constateert, maar ook kan controleren en de kwaliteit van de zorg snel helpt verbeteren."

Lees verder

Pagina's

U bent hier