h

Amsterdam wil dat Nederland VN-Kernwapenverdrag ondertekent

5 juni 2019

Amsterdam wil dat Nederland VN-Kernwapenverdrag ondertekent

Een raadsmeerderheid van SP, GroenLinks en BIJ1, de PvdA, Partij voor de Dieren en DENK roepen het Amsterdamse stadsbestuur op om druk uit te oefenen op de Nederlandse regering om het VN-kernwapenverdrag te ondertekenen en te bekrachtigen. Dit verdrag bevat afspraken tegen het bezit en gebruik van kernwapens.

Als het aan de partijen ligt zal Amsterdam als eerste Nederlandse stad het het zogeheten ICAN Cities Appeal ondertekenen. ICAN Cities Appeal is een coalitie van grote steden wereldwijd als Washington, Oslo en Berlijn, die zich inzetten voor een wereld zonder kernwapens. Zodra Amsterdam zich bij het Cities Appeal aansluit kan het actief druk uitoefenen op het kabinet om het kernwapenverdrag te ondertekenen.

In het VN-Kernwapenverdrag staan afspraken over de beperking van het gebruik van kernwapens, en de vernietiging van deze wapens. Begin dit jaar trokken kort na elkaar de Verenigde Staten en Rusland hun handtekening onder het verdrag in. Nederland heeft het verdrag nooit ondertekend.

De ontploffing van een kernwapen ter grote van de bom gebruikt in Hiroshima zou leiden tot tussen de 60.000 en 70.000 directe doden, blijkt uit onderzoek van PAX. Amsterdam en Nederland moeten alles doen om dit te voorkomen.

De vijf grootste bedrijven die betrokken zijn bij de productie, ontwikkeling en het onderhoud van kernwapens (Lockheed Martin, Boeing, BAE systems, General Dynamics en United Technologies) hebben een holding in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van Stop Wapenhandel en Transnational Institute. De jaarlijkse productie van deze bedrijven loopt op tot 203 miljard dollar. Daarmee wordt bijna de helft van de omzet van de grootste wapenbedrijven ‘verdiend’ in ons land.

Bedrijven die kernwapens produceren zouden in ons land niet moeten kunnen profiteren van belastingvoordelen. In hun voorstel vragen de partijen het college ook om zich ervoor in te zetten eventuele tax rulings en andere belastingvoordelen van bedrijven uit de kernwapenindustrie openbaar te maken.

SP-raadslid Tiers Bakker: “Terwijl de wereld om ons heen steeds onveiliger wordt, gebruiken massamoordmultinationals onze stad om te verdienen aan wapens die wereldwijd dood en verderf veroorzaken. Dat moet anders. Amsterdam is een stad van vrede, daar hebben wapenhandelaren niets te zoeken. Het is de hoogste tijd dat we deze verderfelijke vorm van kapitalisme een halt toeroepen. Te beginnen met de ondertekening door het kabinet van het kernwapenverdrag.”

Femke Roosma (GroenLinks): “Dat er zich onder de belastingontwijkende multinationals in Amsterdam zoveel wapenproducenten bevinden is een grote smet op onze stad. Belastingontwijking door wapenproducenten is nog beschamender en cynischer dan ontwijking door multinationals als Starbucks of Ikea. Wapenbedrijven worden met belastinggeld betaald, en verwoesten talloze mensenlevens door oorlog en conflict.”

Jazie Veldhuyzen (BIJ1): “Bedrijven die geld verdienen met de productie van wapens profiteren van gewapende conflicten en oorlogen en om die reden zijn zij volgens BIJ1 niet welkom in Amsterdam, zeker niet als zij massavernietigingswapens zoals kernbommen produceren. Dit initiatiefvoorstel is een belangrijke stap om deze bedrijven het zo moeilijk mogelijk te maken.”

U bent hier