h

Verminder geluidsoverlast door festivals

6 juni 2019

Verminder geluidsoverlast door festivals

Amsterdam moet maatregelen nemen tegen de geluidsoverlast die festivals veroorzaken voor omwonenden. Dat stellen SP en CDA die hiertoe een voorstel indienen in de gemeenteraad. SP-raadslid Nicole Temmink: “Iedereen houdt van een feestje, maar de lol van de één mag niet ten koste gaan van het woongenot van de ander. Het kan ook letterlijk te hard gaan.”

Amsterdam kent een rijk aanbod aan evenementen; jaarlijks zo’n 350. Veel evenementen verlopen zonder problemen. Maar dit voorjaar waren er weekenden waarop het aantal klachten over overlast van festivals erg hoog lag, onder andere doordat enkele festivals dichtbij elkaar werden gehouden. Ook wordt er door bewoners regelmatig melding gedaan van beschadigd openbaar groen, als gevolg van evenementen die gehouden zijn. Dergelijke overlast is slecht voor de leefbaarheid in een buurt en vermindert het draagvlak voor evenementen in de stad.

Reden voor SP en CDA om het stadsbestuur op te roepen maatregelen te nemen tegen de overlast. Zo moet geluidsoverlast als gevolg van meerdere festivals in een klein gebied worden tegengegaan. Daarnaast moeten organisatoren gestimuleerd worden hun evenement niet te houden in het gemeentelijk groen maar op binnenlocaties.

Temmink: “Wij gunnen iedereen een leuk feestje. Daar houden we zelf ook wel van. Maar we zien de laatste tijd steeds vaker dat de balans zoek is en dat bewoners de prijs betalen voor het feestgedruis in de vorm van geluidsoverlast en vertrapt openbaar groen. De openbare ruimte is van iedereen. Laten we dat niet teveel vercommercialiseren.”

U bent hier