h

Nieuws, augustus 2017

23 augustus 2017

Garandeer slaafvrij natuursteen in Amsterdam

De SP wil dat het stadsbestuur onderzoek doet naar de herkomst van natuursteen dat wordt gebruikt voor het aanleggen van Amsterdamse straten en pleinen. SP-fractievoorzitter Daniel Peters: “Ik wil dat de gemeente kan uitsluiten dat Amsterdam indirect meewerkt aan moderne slavernij en kinderarbeid in de natuursteengroeves in India. Het is een groot schandaal dat zulke praktijken nog steeds voorkomen, daar moet onze stad niks mee te maken hebben.”

Lees verder
22 augustus 2017

Gun Amsterdam de ruimte om prijsopdrijving huizen tegen te gaan (opinie)

In Het Financieele Dagblad van 18 augustus stellen Friso de Zeeuw en Rink Drost dat Amsterdam niet als norm gesteld moet worden voor de aanpak van de problemen op de woningmarkt. Daar kan ik eventueel nog inkomen, maar het mag er niet toe leiden dat het kabinet nog minder oog heeft voor ­Amsterdam. Het tekort aan aandacht levert nu al grote problemen op voor Amsterdam. Als gevolg van het Rijksbeleid lijkt de ongeschreven regel in Amsterdam voor woningen te zijn: 'Wat de gek ervoor geeft'. Hoogste tijd dat er een kabinet komt dat de problemen erkent van de overspannen woningmarkt in Amsterdam.

Lees verder
20 augustus 2017

Buurten in Jeruzalem: Wisselende tevredenheid groot onderhoud

Foto: SP Amsterdam

Bij het groot onderhoud dat woonstichting De Key uitvoert in de wijk Jeruzalem gaat nog niet alles goed. Dat bleek toen de SP naar aanleiding van enkele klachten de buurt introk. Hoewel sommige bewoners aangaven tevreden te zijn, meenden anderen dat de communicatie slecht was. Er werd geschoven in de planning, gas, licht en water werden onaangekondigd afgesloten en reactie van De Key op bewonersklachten bleef uit.

Lees verder
16 augustus 2017

Afspraken leiden tot bescherming betaalbare huur

Foto: SP

De samenwerkingsafspraken tussen de gemeente, de corporaties en de huurdersvereniging hebben geleid tot een goedkoper aanbod van sociale huurwoningen en minder verkoop. Dat blijkt uit onlangs gepresenteerde cijfers over 2016. SP-wethouder en lijsttrekker Laurens Ivens: “De cijfers laten een breuk zien met het verleden. Eindelijk werkt Amsterdam weer aan voldoende betaalbare woningen, in plaats van ze af te breken. Ik ben trots dat de SP het verschil maakt en eraan bijdraagt dat onze stad ook in de toekomst een gemengde stad blijft waar plek is voor iedereen. Amsterdam mag nooit een stad worden waar alleen mensen met een dikke portemonnee nog terecht kunnen.”

Lees verder
16 augustus 2017

Maak van N1 een veilig en duurzaam festivalterrein

De SP wil van het stadsbestuur weten hoe zij het toekomstige festivalterrein N1 in Westpoort een veilig en duurzaam festivalterrein gaan maken. SP-raadslid Tiers Bakker: “Ik juich het toe dat er aan de rand van de stad een plek komt waar op een leuke manier festivals kunnen worden georganiseerd. Zo kunnen we onze stadsparken en woonbuurten ontlasten. Maar laten we van zo’n nieuw festivalterrein dan wel meteen een succes maken, en laten we ervoor zorgen dat alle onzekerheden over veiligheid en natuur/milieu op tijd zijn opgelost.”

Lees verder

U bent hier