h

Financiële nood huurders aangepakt

27 november 2020

Financiële nood huurders aangepakt

Foto: Rhodes/MartijnvanExel / Flickr

Amsterdam wil voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen door het Haagse huurverhogingsbeleid. Zo kent de gemeente nu al enkele jaren het Amsterdamse Woonlastenakkoord waarmee corporatiehuurders met een hoge huur en een laag inkomen huurverlaging kunnen krijgen. Deze regeling is zo’n succes dat die nu zelfs door minister Ollongren eenmalig landelijk gemaakt wordt. Amsterdam blijft dit natuurlijk jaarlijks doen. Uit recent onderzoek van het NIBUD blijkt dat deze regeling erg goed werkt, maar huurders met de laagste inkomens toch nog in de problemen kunnen komen. SP-wethouder Laurens Ivens heeft met de huurdersvertegenwoordigers en corporaties dan ook afgesproken om bij het huurbeleid deze groep zoveel mogelijk te ontzien van huurverhogingen.

 

Ivens: “De Amsterdamse huurderskoepels, woningcorporaties en gemeente hebben afgesproken om scherp in de gaten te blijven houden welke huren passend zijn voor huurders. Er is afgesproken dat alle huurderskoepels met hun eigen corporatie afspraken gaan maken om huurders met laagste huren zoveel mogelijk te ontzien bij de jaarlijkse huurstijgingen. Daarnaast wordt het Amsterdamse woonlastenakkoord, waarin mensen met een hoge huur en laag inkomen huurverlaging krijgen, doorgezet. Deze maatregelen maken het mogelijk dat de huurstijging - die landelijk is bepaald - mensen in Amsterdam zo min mogelijk in de problemen helpt.”

 

Ondertussen zijn in Amsterdam ruim 7.300 corporatiehuurders minder huur gaan betalen door het Amsterdamse beleid dat sinds 2016 geldt en ingevoerd is door een samenwerking tussen de SP-wethouders Wonen en Armoede destijds: Laurens Ivens en Arjan Vliegenthart. Die laatste is nu directeur van het NIBUD en heeft nu duidelijk gemaakt dat het Haagse huurbeleid nog teveel huurders in de problemen brengt. Een extra reden voor de SP om hard door te gaan met de actie ‘Stop de Huurverhoging

U bent hier